مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3409902008049253006

سرپرست حجاج ایرانی از صداوسیما تقدیر کرد

حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر در دیدار با گروه اعزامی صداوسیما به حج، از تلاش‌های رسانه‌ملی تقدیر کرد.

به گزارش جامجم، حجتالاسلام قاضی عسکر نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در دیدار با گروه اعزامی صداوسیما به حج با اشاره به نقش مهم رسانه در فرهنگسازی حج تصریح کرد: برنامههای تولید شده صداوسیما درباره حج، بسیار خوب بوده تا جایی که در خرید و نگاه سیاحتی برخی از حجاج تأثیرگذار بوده است.

حسن گروسی، رئیس ستاد حج و زیارت صداوسیما با ارائه اطلاعات و آمار برنامههای تولیدی گروه حج و زیارت در طول این مدت را تشریح کرد و گفت: علیرغم محدودیتها موارد تهیه و منتشر شده نسبت به سالهای گذشته رشد خوبی را نشان میدهد. وی درخصوص سهمیه اعزام از صداوسیما به حج بیان کرد: کاهش سهمیه نفرات اعزامی از رسانه ملی به حج نسبت به سالهای گذشته باعث شده در بخش مستند نتوانیم آنگونه که میخواهیم عمل کنیم.