مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3474760057196774423
آزمون کارآفرینی دانشگاه شریف با چه اهدافی برگزار خواهد شد؟

4 گزینه تا کارآفرینی

این روزها بحث مشکلات اقتصادی و اقتصاد تک‌محصولی نقل مجالس است؛ مشکلاتی که البته به نظر بسیاری با کارآفرینی حل می‌شود.

بهخاطر همین است که دانشگاه شریف آزمون کارآفرینی برگزار میکند؛ آزمونی که جامعه هدف آن نوجوانان و جوانان هستند. کسانی که باید روی آنان سرمایهگذاری کرد. دکتر سیدعلیرضا فیضبخش، مدیر پروژه استار، آزمون کارآفرینی، در معاونت آموزشی دانشگاه شریف، در دفتر خلاقیت و کارآفرینی دانشگاه است. او لیسانس الکترونیک از دانشگاه شریف، فوقلیسانس مدیریت، فوقلیسانس صنایع از دانشگاه توکیو و دکترا و فوقدکترای مدیریت سیستم از توکیوی ژاپن دارد و معلم مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف است. با او درباره این آزمون صحبت کردیم

اوضاع کارآفرینی در کشور چطور است؟

در تمام دنیا بچهها قبل از ورود به دانشگاه، با مساله کسب و کار آشنایی داشته و تجربه حضور در محیط کار را دارند؛ اما این مساله در ایران وجود ندارد. بچههای ایرانی با فضای کسب و کار و کارآفرینی بیگانه هستند. به خاطر همین است که شش هفت سالی میشود که دانشگاه شریف در حوزه نوجوانان وارد شده تا در زمینه کسب و کار، خلاقیت و نوآوری آنها کاری انجام دهد. مثال نمونه آن مدرسه تابستانی کسب و کار شریف که چند سالی میشود به وجود آمده است.

ایده برگزاری آزمون کارآفرینی هم از مدرسه تابستانی آمد؟

چند سال پیش برایمان این سوال پیش آمد که منابع دانشگاه محدود است و اگر این منابع محدود صرف بچههایی که شانس تبدیل شدن به یک انسان موثر اقتصادی در یکی دو دهه بعد را دارند، میشد، چقدر اتفاق خوبی میافتاد. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، بهترین بهره را داشتیم. به این فکر کردیم که میتوانیم بچهها را غربال کنیم؛ بنابراین تست شریفاستار بهوجود آمد. در این تست، ما شناسایی و ارزیابی استعداد و رشد بچهها را در برنامه کارمان داریم. درواقع تست استعدادیابی و تربیت کارآفرینان برتر کشور است. با توجه به این که با کمک موسسات خیلی مهم این تست طراحی شده است، به قاطعیت میشود گفت که در ایران این تست بینظیر است، به علاوه این که در دنیا هم این تست قابلیت و دقت بالایی دارد. این آزمون بزودی در اواخر آبان برگزار میشود.

در این کنکور کارآفرینی برای بچهها چه برنامهریزی دارید؟

دو جور سرویس در این تست وجود دارد؛ نوع اول سرویسی است که به بچهها و خانوادهها درباره کارآفرینی در آینده اطلاعات میدهیم؛ این که برای کارآفرینی در 20 سال بعد چه اتفاقاتی میافتد. نمونه مثالی آن تغییراتی است که برای موبایل افتاده و چقدر تغییر در گوشیهای موبایل داشتهایم؟ 20سال بعد این تغییرات بیشتر خواهد شد. بچهها در این زمان برای موفقیت به چه چیزهایی نیاز دارند و وضعیت این بچه نسبت به عوامل موفقیتش چطور است؟ تکتک اینها، ضعف و موفقیتهایشان چطور است؟ نقاط ضعف و قوت او چیست؟ در صورت امکان میخواهیم بگوییم بچهها در بین دو میلیون نفری که به عنوان مثال این تست را دادهاند، در چه حدی هستند؟ و او اگر بخواهد این عوامل موفقیت را بهبود دهد و نقاط ضعف را بداند و آن را اصلاح کند، چه استراتژیهایی را باید به کار ببرد. یک فیدبک خوب برای این که هدایت شغلی و تحصیلی کنند به بچهها خواهیم داد. سرویس دوم این است که دفتر خلاقیت و کارآفرینی دانشگاه که این پروژه دانشگاهی را جلو میبرد، از بهترینها حمایت میکند. بعد از چند سال، حدود 6000 از بهترین کارآفرینها را انتخاب میکند و روی آنها سرمایهگذاری میشود. برای آنها برنامهریزی میکند و تا حداقل 2000 نفر آنان تبدیل به آدمهای بسیار موفقی میشوند که در اقتصاد کشور تحول ایجاد میکنند.

استقبال از این آزمون چطور بوده است؟

در شهرستانها استقبال خیلی زیاد بوده است. در بعضی از شهرستانها بیشتر و در بعضی از آنها کمتر. همه ما میدانیم بسیاری از انسانهای موفق کشور از روستاها و شهرها بودهاند.

دانشگاه شریف چند سالی میشود که در حوزه کارآفرینی فعالیت میکند؛ عملکردتان در این حوزه را قابل دفاع میدانید؟

تا هشت سال پیش که ما درباره فعالیتهایمان حرف میزدیم، درباره تعداد رویدادها، تعداد کلاسهایی که برگزار شده است و تعداد مخاطبمان میگفتیم. الان چند سالی است درباره این موضوعات و این که تا چه حد برای توسعه کارآفرینی کار کردیم، نمیگوییم. امروز دیگر به جایی رسیدیم که درباره خروجیهایمان حرف میزنیم. کسانی که از دانشگاه شریف بیرون آمدند و نتیجه فعالیتهای کارآفرینی ما هستند. مدیر اسنپ دانشجویی بوده که در کلاسهای من شرکت کرده است. موسس کافهبازار و دیوار دانشجوی من بوده است. بیزینسهایی مثل مامانپز و خیلی از بیزینسهایی که امروز در فضای دیجیتال فعالیت میکنند و بسیار هم موفق هستند، از این کلاسها بیرون آمده است. افتخار ما این است که امروز این تعداد کارآفرین موفق را داریم و امیدمان این است که ده سال بعد، این تعداد خیلی بیشتر از اینها باشد. با توجه به رویکردهای دفتر خلاقیت و کارآفرینی دانشگاه این اتفاق خواهد افتاد و کارآفرینان موفقی در همه حوزههای فرهنگی، مهندسی و پزشکی تربیت خواهند شد.

20سال از فعالیتهای دانشگاه شریف در کارآفرینی میگذرد

جلودار کارآفرینی

برگزاری آزمون کارآفرینی تنها کاری نیست که دانشگاه شریف انجام داده است، سالهاست که شریف از سردمداران فعالیت در حوزه کارآفرینی است.

دانشگاه اول کشور، همیشه در زمینه کارآفرینی پیشقدم بوده است. اولین مرکز کارآفرینی کشور در اواخر سال 72 در دانشگاه شریف تشکیل شده است. ده سال بعد و در سال 82، اولین درس دانشگاهی در دانشگاه شریف تشکیل شد. اولین کتاب درس دانشگاهی در حوزه کارآفرینی در این دانشگاه تنظیم شده است. اولین جشنوارههای کارآفرینی و رویدادهای کارآفرینی در شریف برگزار شده است. طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاهها با کمک و نظر اساتید دانشگاه شریف انجام شد؛ طرحی که اساتید دانشگاه شریف هم دبیر شورای عالی آن بودند.

لیلا شوقی - خبرنگار