مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3472883181979803162

پاسخ معمای پلیسی نقشه شوم برای رفیق

سروان رضوانی با اشاره به دو دلیل، راز قتل پسر جوان را فاش کرد.

اول تناقضگویی متهمان در زمان ناپدید شدن مهرداد بود. زمانی که آنها اعلام کردند مهرداد برای جمع کردن هیزم به جنگل رفته، او مرده بود.

همچنین طناب به قسمت ابتدایی شاخه بسته شده بود که در صورت خودکشی مهرداد، او ناخودآگاه سعی میکرد با کمک تنه درخت خود را نجات دهد اما هیچ نشانی برای این کار نبود.

در مسابقه شماره گذشته 1820 نفر شرکت کرده بودند که 635 نفر پاسخ صحیح داده و از میان پاسخهای صحیح میلاد کمانکش از پاکدشت و مریم شاهوردی از اراک به قید قرعه برنده شدهاند.