مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3470361566136861132

نمای نزدیک خیریه

خیریه وحدت، صرفا مرکز نگهداری از افراد معلول‌ذهنی نیست و برای این دسته از افراد برنامه‌های تفریحی و آموزشی مختلفی در نظر گرفته شده ضمن این‌که در کنار این برنامه‌ها، خدمات درمانی نیز وجود دارد.

فاطمه عظیم عراقی، معاونت خیریه میگوید: حدود 186 معلول ذهنی (دختر) از خیریه وحدت خدمات میگیرند. برنامههایی که برای افراد در نظر گرفته میشود، با توجه به میزان توانایی آنهاست. به طور کلی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، توانبخشی و دندانپزشکی جزو خدمات درمانی محسوب میشود.

پزشکان با تخصصهای مختلف، به صورت داوطلبانه افراد دارای معلولیت خیریه را ویزیت و درمان میکنند. همچنین کلاسهای آموزشی چون ملیلهدوزی، گلدوزی، بافتنی، قالیبافی، منبت و... در خیریه وحدت وجود دارد که با توجه به درجه معلولیت، این آموزشها برای افراد دستهبندی میشود.

حساب، خواندن و نوشتن در سطح زیر دبستانی به این افراد متناسب با وضعیت و توانمندیشان آموزش داده میشود. از برنامههای تفریحی غافل نیستیم و در هفته یک تا دو روز آنها را به پارک
میبریم. همچنین بازدید از مراکز دیدنی مانند باغ پرندگان، برج میلاد، تئاترهای مختلف و... برخی دیگر از برنامههایی است که برای این افراد تاکنون در نظر گرفته شده است و همچنان ادامه دارد.

افرادی به صورت داوطلبانه با خیریه وحدت همکاری دارند و برنامههایی شاد و سرگرمکننده را برای بچهها اجرا میکنند. نمایشهای عروسکی و برنامههای نمایشی نیز در سالن آمفی تئاتر خیریه انجام میشود و به طور کلی سعی کردهایم با کمک خیرین، فضای شاد را برای بچهها ایجاد کنیم.