مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3470354428870094406

شفافیت‌ خیریه‌ها مردم را پای کار می‌آورد

ماجرای آشنایی‌ام با مرکز خیریه وحدت، به 31 سال پیش باز‌می‌گردد. تا قبل از آن کار فرهنگی و اجتماعی به این شکل انجام نمی‌دادم، چون کارم ماهیتی سخت دارد و در بخش معادن از آن زمان تا به الان کار می‌کنم و کارخانه سنگ‌بری دارم.

از آنجا که هیچ کار خداوند بیحکمت نیست، زندگیام در مسیری قرار گرفت که امروز به عنوان مدیرعامل مرکز خیریه وحدت، با میل خود و داوطلبانه فعالیت میکنم.

اوایل جنگ بود که من و همسرم صاحب دختری شدیم که نام او را مریم گذاشتیم و بعد از گذشت مدت زمانی متوجه شدیم که مریم با بچههای دیگر تفاوتهایی دارد. به همین دلیل برای درمان او را نزد پزشکهای مختلف بردیم تا اینکه پروفسور سمیعی به ما گفت فرزند شما نه اولین نفر و نه آخرین نفری است که با مشکل به دنیا آمده و درمانی هم وجود ندارد.

آن موقع مثل حالا نبود که مراکز خیریه زیادی برای حمایت و نگهداری از افراد دارای معلولیت ذهنی وجود داشته باشد و آدرس خیریه وحدت را یک نفر به ما داد.

غیر از مریم، دو فرزند دیگر هم داشتم که تفاوت سنی زیادی با او نداشتند و چون شرایط مریم به گونهای بود که بچهها با یکدیگر دچار اختلاف میشدند و مشکلاتی بین آنها شکل میگرفت هرکدامشان به نوعی داشتند آسیب میدیدند.

با وجود عزیز بودن فرزندم او را به این مرکز خیریه آوردم. در ابتدا ظرفیت پر بود، ولی خدا خواست که مریم با این وجود پذیرش شود. دائم به دخترم سر میزدم و هر بار برایش خوراکیهای مختلف و چیزهایی که فکر میکردم دوست دارد، میآوردم.

برای بچههای دیگر هم میخریدم. کمکم این رفت و آمدها باعث شد عضو هیات مدیره شوم تا اینکه مریم حدود سال 87 فوت کرد، ولی ارتباط من با مرکز خیریه وحدت قطع نشد چون همه بچهها را مثل فرزند خودم دوست داشتم، پس مصممتر شدم با کمک خیرین، بیشتر در کنار این بچهها باشم و حضورم را تا امروز در این مرکز چیزی جز لطف الهی نمیدانم.

این مرکز هر چه را که دارد، از یاری خیرین دارد و تنها دلیلی که مردم با میل و رغبت به این مرکز کمک میکنند، شفافسازی در هزینهها و کارهاست و خوشبختانه لطف و اعتماد مردم باعث شده بچهها از خدمات خوبی برخوردار باشند.

مردم ما بسیار مهربان هستند و بیاعتمادی که در برخی از آنها به وجود آمده، ناشی از فعالیت برخی خیریههاست که کمکهای مردمی را دریافت میکنند، ولی به صورت شفاف چیزی را ارائه نمیکنند و مردم بازتاب کمکشان را نمیبینند.

عزت خانکی/ مدیرعامل مرکز خیریه وحدت