مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3443445353340337275
مدیر شبکه نسیم در حاشیه بازدید از پشت‌صحنه «هوش برتر»

تداوم برنامه‌ها منوط به نظر مخاطبان

محمد احسانی، مدیر شبکه نسیم در پشت‌صحنه برنامه «هوش برتر» حضور یافت و با عوامل برنامه‌ها به بحث و گفت‌وگو پرداخت.

به گزارش روابط عمومی معاونت سیما، هوشبرتر عنوان برنامهای در شبکه نسیم است که هر شب روی آنتن میرود. پنج فصل از این برنامه قبلا از این شبکه پخش شده و پخش فصل ششم آن همزمان با شروع ماه محرم آغاز شده است.

این برنامه مسابقهای است با ساختاری جدید که علاوه بر اطلاعات عمومی، هوش و سرعت عمل را نیز به چالش میکشد و در سری ششم آن ۱۲۸ نفر شرکتکننده از بین حدود 8000 متقاضی، طی سه مرحله آزمون برگزار شده، انتخاب شدهاند و به رقابت میپردازند که شامل پنج مرحله دیداری، شنیداری، عملی، سوالات تخصصی و سرعت عمل است.

اقبال مخاطبان

مدیر شبکه نسیم گفت: در این دوره از هوش برتر بازیهایی طراحی شده که علاوه بر شرکتکنندگان داخل استودیو، مخاطبان در منزل را هم درگیر میکند.

دکتر احسانی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته عمدتا در ماه محرم برنامههای تأمینی از شبکه پخش میشد، افزود: امسال در باکس شبکه نسیم چند برنامه تولیدی ازجمله هوش برتر، هزار داستان، کتابباز و چهلتیکه قرار دارد.

وی درخصوص ساخت فصلهای بعدی این مسابقه نیز گفت: تداوم تولید برنامههای شبکه نسیم منوط به نظر مخاطبان است و تا زمانی که مورد اقبال مخاطبان باشد، ادامه تولید آنها در دستور کار خواهد بود.

پیمان پورمقیمی، تهیهکننده برنامه نیز با تشریح مراحل مختلف مسابقه از تفاوت سنی شرکتکنندگان به عنوان یک نکته جذاب در برنامه یاد کرد.

مسابقاتی در شان بینندگان

همچنین افشین زی نوری مجری هوش برتر ضمن اشاره به استقبال مخاطبان از ردههای سنی مختلف در این مسابقه افزود: هرچه در توان داریم به کار گرفتهایم تا یک مسابقه خوب و در خور شأن و شخصیت بینندههای عزیز از هر قشر تولید نماییم و استقبال مخاطبان باعث شد تا سری ششم این مسابقه ساخته شود.

محمد احسانی، مدیر شبکه نسیم همراه علیاکبر کاظمی قائممقام، میثم فضلعلی مدیر گروه تولید، مرتضی جاسبی مدیر طرح و برنامه و امیرعباس اشرف مدیر روابط عمومی این شبکه در پشت صحنه این مسابقه حضور یافت و ضمن گفتوگو با عوامل برنامه بر اهمیت وجود چنین برنامههایی در جدول پخش شبکه نسیم تاکید کرد.

هوش برتر به تهیهکنندگی و کارگردانی پیمان پورمقیمی و با اجرای افشین زی نوری در ایام محرم و صفر هر شب ساعت 23 از شبکه نسیم پخش میشود.