مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3443395347874256416
گزارش تحلیلی

ناتوی عربی علیه امنیت منطقه

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه کاسبکاری و اخاذی‌های خود از کشورهای عربی، بارها از تشکیل ائتلافی دفاعی و موشکی به منظور مقابله با ایران و تروریسم سخن گفته است. این درحالی است که کارشناسان به دلیل اختلافات عمده بین کشورهای عربی تشکیل چنین ائتلافی را بعید و غیرمفید می‌دانند و حتی می‌گویند چنین ائتلافی به معنای مخدوش کردن امنیت کنونی در سطح منطقه است.

بدون تردید هیچ ناظر منصفی وجود ندارد که تایید نکند ایران از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با تحریمهای گسترده آمریکا و ائتلافهای ساخته و پرداخته آن روبهرو نبوده است. واشنگتن یک روز با ائتلافی از سران مرتجع عرب، «صدام» را وسیله رسیدن به اهداف خود برای مقابله با ایران کرد و روز دیگر با تمسک به نهادها و سازمانهای جهانی و به ظاهر بیطرف، فشار مضاعفی برای جلوگیری از دستیابی تهران به فناوری صلحآمیز هستهای اعمال کرده است. دولت آمریکا در سالهای اخیر هم در ائتلاف دیگری با گروههای سلفی و تروریستی با هدف حمله به خط مقدم مقاومت علیه رژیم صهیونیستی جنگ وسیعی را علیه کشورهای عراق و سوریه با هدف قطع ارتباط محور مقاومت با ایران آغاز کرد. در این ائتلاف هم سران کشورهایی که قرار است با ترامپ، ناتوی عربی را تشکیل دهند، حضور داشتند. هفت سال آتشافروزی نهتنها نتیجهای برای ائتلاف نداشته که در یکسال گذشته پیروزی قاطع بر تروریستها در عراق به دست آمده و سوریه هم در آستانه آزادی کامل است .

آمریکاییها برای مقابله با ایران در یمن نیز ائتلافی از کشورهای عربی، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی تشکیل دادند. دستاورد این ائتلاف نظامی در سه سال و نیم گذشته، دستیابی ارتش و کمیتههای مردمی یمن به فناوری ساخت موشکهای بالستیکی و هواپیماهای بدونسرنشینی بود که اکنون توان ضربه زدن به پایتختهای عربی را به دست آورده است.

با همه این توصیفات روز گذشته روزنامه الرای کویت در خبری نوشت، روسای ستاد کل ارتشهای شورای همکاری خلیج فارس با همتایان آمریکایی، اردنی و مصری نشستی را در کویت تشکیل دادهاند. دوشنبه گذشته نیز اولین نشست روسای ستاد کل ارتشهای شورای همکاری خلیج فارس با حضور همه اعضا و برای اولینبار پس از بحران روابط میان قطر و همسایگانش در کویت برگزار شد. روزنامه الرای برگزاری این نشست را ناشی از اثربخشی و توانایی این کشور برای متحد کردن برادران و موفقیت در شکست موانع برای حل بحران خلیج فارس ارزیابی کرد و نوشت، کویت میزبان یک نشست بسیار مهم است که اعضای آن را روسای ستاد کل ارتشهای شورای همکاری خلیج فارس، ژنرال جوزف فوتیل، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا به همراه فرماندهان ارتش مصر و اردن تشکیل میدهند. این روزنامه به نقل از منابع وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) هدف از برگزاری این نشست را همکاری نظامی بین ارتشهای این کشورها برای برنامهریزی بهمنظور مواجهه با هرگونه شرایط اضطراری یا جنگ احتمالی منطقهای از طریق تعیین یک فرماندهی مشترک عنوان کرد. الرای همچنین به نقل از این منابع افزود: مهم نیست نام این هماهنگی را که به مرحله پیشرفتهای رسیده، ناتوی عربی یا چیز دیگری بگذاریم. نامگذاری وظیفه سیاسیون است، اما وظیفه نظامیان آمادگی برای شرایط اضطراری و دفاع از کشورشان است.

قرار است اجلاسی در این رابطه طی روزهای 12و13 اکتبر آینده (20 و 21 مهر 1397) بنا به درخواست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و با حضور رهبران هشت کشور در واشنگتن برگزار شود. رئیسجمهوری آمریکا ابتدا تاریخ این نشست را اوایل سال جاری میلادی اعلام کرده بود، اما بعد تاریخ آن به سپتامبر (شهریور) منتقل شد و در آخر وعده ماه اکتبر داده شد. معلوم نیست ترامپ که تاکنون از ایجاد اتحاد میان شش کشور شورای همکاری خلیجفارس بخصوص درباره اختلاف این کشورها با قطر ناکام مانده است و از آن گذشته بین مصر و اردن با کشورهای به رهبری عربستان اختلافاتی جدی وجود دارد، چگونه میتواند آنها را علیه ایران متحد کند؟