مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3443362338575672874

پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به صلاح کشور نیست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد در شرایط کنونی، تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به صلاح کشور نیست و باید در مقابل آن تضمین گرفته شود.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تعیین تکلیف لوایح چهارگانه مرتبط با FATF و آینده روابط بانکی کشورمان گفت: در این میان الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز از دیگر لوایحی است که موردنظر گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد، اما نسبت به آن نگرانیهایی وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در شرایط کنونی تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به صلاح کشور نیست.