مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3443329895274076273

ایران باید از شرکت هواپیماسازی ‌ای.تی.آر شکایت کند

رئیس کمیسیون عمران مجلس از ضرورت شکایت ایران از شرکت فرانسوی- ایتالیایی ‌ای.تی.آر خبر داد.

محمدرضا رضاییکوچی در گفتوگو با خانه ملت، در واکنش به اقدام شرکت فرانسوی- ایتالیایی ای.تی.آر مبنی بر عدم تحویل هواپیما به ایران به دلیل اجرای تحریمها، گفت: براساس قرارداد شرکت ای.تی.آر باید 20 فروند هواپیمای سبک و متوسط را به ایران تحویل دهد، حال طبق گفته مسؤولان این شرکت، طی مدت یک سال اخیر، حدود 12 فروند هواپیما به ایران داده شد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حال با اجرای تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران، شرکت ای.تی.آر اعلام کرده نمیتواند به تعهدات خود بهصورت کامل عمل کند، به این معنی که هشت فروند از هواپیماهای مذکور به ایران تحویل داده نمیشود.

وی با انتقاد از رویکرد شرکت ای.تی.آر در عدم تحویل هواپیما و اجرا نشدن تعهداتش، تصریح کرد: شرکت در هر شرایطی ملزم به اجرای قراردادش است و آنها نمیتوانند به خاطر برخی مسائل از اجرای تعهداتشان کنار بکشند، زیرا شرکت ایتیآر، با توجه به اقدامات آمریکا باید پیشبینی این مساله را میکرد.