مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3443222108672996034

اشتباهات رایج در اندازه‌گیری فشار خون

براساس اعلام انجمن قلب آمریکا (AHA) از آنجا که اندازه‌گیری فشار خون در اغلب موارد بدرستی و براساس شیوه‌های استاندارد انجام نمی‌شود خوانش‌های جهانی فشار خون نسبت به اعداد واقعی چند درجه تفاوت دارد. چنین اشتباهاتی درصورتی که فشار خون، طبیعی (زیر 80/120) یا بسیار بالاتر از اندازه تعیین‌شده برای پرفشاری خون باشد اهمیت زیادی ندارد، اما در محدوده بین این دو، می‌تواند بر روند درمان تاثیر بگذارد. شش اشتباه معمول در اندازه‌گیری فشار خون که فشار خون را به اشتباه بالاتر نشان می‌دهند:

نشستن نادرست: قوزکردن، انداختن پا روی پا، یا نداشتن تکیه‌گاه برای پاها 6 تا 10 درجه به عدد فشار خون اضافه می‌کند. در حالت درست، فرد باید روی صندلی نشسته و به پشت تکیه دهد و پاها نیز روی زمین یا زیرپایی قرارداشته باشد.

وضعیت نادرست بازو: آویزان بودن بازو یا بالا نگه داشتن آن بدون داشتن تکیه‌گاه، فشار خون را 10 درجه بالاتر نشان می‌دهد. بازو باید در سطحی همتراز با قلب به جایی تکیه داده شود.

بستن دستگاه اندازه‌گیری روی لباس: این کار می‌تواند 5 تا 50 درجه به عدد فشار خون بیفزاید. بازوبند دستگاه باید روی بازوی برهنه بسته شود.

اندازه نامناسب بازوبند: کوچک بودن بازوبند دستگاه برای دست می‌تواند 2تا 10درجه به عدد فشار خون بیفزاید.

صحبت کردن: صحبت کردن در هنگام اندازه‌گیری فشار خون، 10درجه به عدد خوانده شده می‌افزاید.

پر بودن مثانه:این شرایط عدد فشار خون را با 10 تا 15 درجه افزایش نشان می‌دهد.

سایر نکات: 30 دقیقه قبل از اندازه‌گیری فشار خون باید از ورزش، نوشیدن قهوه یا سیگارکشیدن خود‌داری شود. بهتر است پنج دقیقه قبل از اندازه‌گیری در شرایطی آرام قرارداشته باشید. فشار خون باید دوبار و حداقل با یک دقیقه فاصله اندازه‌گیری شود؛ میانگین دو عدد، فشار خون شماست. نتایج مطالعه‌ای که در جولای 2018 در JAMA Internal Medicine منتشر شد نشان داد عدد اول اغلب به شکل نادرستی فشار خون را بالاتر نشان می‌دهد.
بهتر است اندازه‌گیری در هردو بازو و با فاصله پنج دقیقه از یکدیگر انجام شود.

منبع: berkeleywellness.com

یاسمین مشرف

جامجم