مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3440853867369189316

بازی کودکان روستا را به آتش کشید

بازی کودکان در نزدیکی انبار بزرگ علوفه (یونجه و کاه) در روستای گل سلیمان‌آباد میاندوآب آتش به پا کرد.

داریوش لندنیان، مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری میاندوآب به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: گزارش آتشسوزی در روستای گل سلیمانآباد میاندوآب به آتشنشانی گزارش شد. آنها با حضور در این روستا مشاهده کردند آتشسوزی در انبار بزرگ علوفه (یونجه و کاه) رخ داده است. آتشنشانان وارد عمل شدند. بیش از ۵۰۰۰ بسته یونجه و ۴۵ تن کاه و ۵راس گاو ۴ باب خانه و انبار علوفه آتش گرفتند که آتشنشانان شعلههای آتش را خاموش کردند. طبق برآورد کارشناسان این آتشسوزی دستکم صد میلیون تومان خسارت وارد کرده است.

لندنیان افزود: بررسی‌‌ها نشان میداد عامل آتشسوزی بیاحتیاطی و روشن کردن آتش توسط بچههای روستا در کوچه مجاور محل حادثه بوده است.