مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3440851429930121845

جنایت شبانه با ادعای آزار پسر خردسال

مرد جوان که با همدستی برادر‌زنش، دوستش را در خانه‌شان کشته و سپس جنازه وی را داخل ماشین به آتش کشیده بود، مدعی است قربانی، پسر شش ساله‌اش را آزار داده بود.

این ادعا در حالی مطرح شده است که پزشکی قانونی اظهار نظر درباره آزار پسر بچه را با گذشت یکسال از این ماجرا غیرممکن اعلام کرده است.

به گزارش جامجم، رسیدگی به این پرونده از تابستان ۹۶ به دنبال پیدا شدن جسد سوخته یک مرد داخل خودرویی در شهرری در دستور کار پلیس قرار گرفت. شواهد نشان میداد این مرد در جای دیگر کشته شده و سپس جنازهاش به آتش کشیده شده است. جنازه سوخته با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل و تلاش برای افشای هویت وی آغاز شد. پلیس با توجه به شماره پلاک خودرویی که جنازه داخل آن کشف شده بود، دریافت این ماشین متعلق به مصطفی ۴۰ساله است که خانوادهاش مدعی بودند شب گذشته به خانه یکی از اقوامش به نام ایوب رفته بود. آنها به سردخانه پزشکی قانونی دعوت شده و پس از روبهرو شدن با جنازه سوخته، آن را شناسایی کردند. به این ترتیب تحقیقات وارد مرحله تازهای شد و ایوب به عنوان مظنون تحت بازجویی قرار گرفت. در حالی که همه شواهد نشان میداد مصطفی آن شب در خانه ایوب مهمان بوده است، وی بناچار لب به اعتراف گشود و به قتل با همدستی برادرزنش اعتراف کرد . ایوب در تشریح جزئیات ماجرا گفت: مصطفی از اقوام دورمان بود. آن شب در خانه ما مهمان بود. آخر شب همسرم و پسر شش سالهام به اتاق رفتند و خوابیدند و من و برادرزنم و مصطفی در پذیرایی خوابیدیم. نیمهشب بود که همسرم هراسان مرا بیدار کرد و گفت حال پسرمان بد است. وقتی به اتاق خواب رفتم و لباسهای پسرمان را از تنش بیرون آوردم، متوجه شدم او مورد آزار قرار گرفته است. میدانستم مصطفی دست به چنین کاری زده است. به همین خاطر با همدستی برادرزنم او را خفه کردیم. سپس جنازهاش را سوار ماشین کردیم و به حاشیه شهر ری بردیم. ما آنجا جنازه را به آتش کشیدیم و داخل ماشین رها کردیم.

پلیس در ادامه بازجوییها به تحقیق از همسر ایوب پرداخت .

زن جوان گفت: من و پسرم در اتاق خواب بودیم. نیمهشب پسرم بالای سرم ایستاد و در حالی که گریه میکرد، مرا از خواب بیدار کرد. او میگفت، حالش بد است. من درباره مصطفی حرفهایی شنیده بودم. چند نفر از اقواممان میگفتند مصطفی مرد بیاخلاقی است. وقتی همسر و برادرم در جریان قرار گرفتند، در حالی که مصطفی خودش را به خواب زده بود بالای سرش رفتند و او را خفه کردند و جنازه را با خودشان بردند. برادر این زن نیز مشارکت در قتل را گردن گرفت و گفت: مصطفی، برادرزاده خردسالم را مورد آزار قرار داده و مستحق مرگ بود. با این اعترافات برای ایوب و برادرزنش به اتهام مشارکت در قتل و برای زن جوان به اتهام معاونت در قتل، کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. قضات دادگاه پس از بررسی پرونده، پسر بچه که حالا 7 سال دارد را به پزشکی قانونی معرفی کردند تا کارشناسان درباره اوضاع وی اظهار نظر کنند. اما کارشناسان پزشکی قانونی اعلام کردند آثاری از تجاوز مشاهده نمیشود و با توجه به اینکه یک سال از این ماجرا گذشته است، اظهار نظر در اینباره ممکن نیست. در حالی که پزشکی قانونی نتوانسته بود گره این پرونده را باز کند، پرونده به دادگاه کیفری فرستاده شد تا ایوب، همسر و برادرزنش بزودی از خود دفاع کنند.