مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3440846663708906661

شرط آموزش‌وپرورش برای ۵ روز تعطیلات زمستانی

‌دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش گفت: فقط به شرط آغاز سال تحصیلی از شهریور با تعطیلات پنج روزه مدارس در فصل زمستان موافقت می‌کنیم.

به گزارش تسنیم، مهدی نویدادهم در واکنش به خبر تعطیلات پنج روزه مدارس در فصل زمستان که از سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی اعلام شده است، عنوان کرد: آموزشوپرورش به تعطیلات زمستانی از نظر آموزشی و تربیتی نگاه میکند و این تعطیلات باید به گونهای باشد که به زمان آموزش دانشآموزان آسیب نزند. وی افزود: هماکنون زمان آغاز سال تحصیلی اول مهر و پایان آن آخر اردیبهشت است و خرداد فصل برگزاری امتحانات. اگر قرار باشد چند روز از زمان آموزش مدارس در فصل زمستان کاسته شود باید شروع سال تحصیلی به جای اول مهر از 10 یا 20 شهریور باشد و تغییر زمان فعالیت مدارس نیازمند تغییر قانون مصوب مجلس است. دبیرکل شورایعالی آموزشوپرورش بیان کرد: اگر مجلس قانون شروع و پایان سال تحصیلی را اصلاح کند آمادهایم تعطیلات زمستانی را داشته باشیم در غیر اینصورت تعطیلات زمستانی توجیه آموزشی و تربیتی ندارد و صرفا برای گردشگری مفید است. نویدادهم در پاسخ به این پرسش که «پس چگونه رئیس سازمان میراث فرهنگی خبر تعطیلی پنج روزه مدارس در فصل زمستان را اعلام کرده است»، گفت: ما مصوبهای را در این باره نداریم و نمیدانیم آیا این موضوع در دولت مصوب شده است یا خیر.