مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3440699919495720688
دکه

روز عذرخواهی!

نیم‌تای بالای صفحه اول روزنامه‌ها به نوعی تریبون اعلام مواضع و مهم‌ترین بخش یک روزنامه است. در «دکه» نیم‌نگاهی به صفحه برخی روزنامه‌ها داریم و نکاتی را که در مورد آنها به ذهنمان می‌رسد، می‌نویسیم.

سوژه روز

علی معلمدامغانی، رئیس معزول فرهنگستان هنر یکی از سوژههای این روزهای رسانهها بود. عزل او با نامه رئیسجمهور که چند روز قبل اتفاق افتاده بود حواشی بسیاری را ایجاد کرد و سبب شد پای او به رسانهها باز شود.

عارف و سخنانی که مطرح کرده بود یکی دیگر از سوژههایی بود که رسانهها به تناسب به آن اشاراتی داشتند. عذرخواهی از مردم و سرخ کردن صورت با سیلی کلیدواژههایی بود که رسانهها از آنها استفاده کرده بودند.

FATF یکی دیگر از سوژههایی بود که از سوی رسانههای چپ و راست مورد توجه قرار گرفته بود. ظاهرا حرف و حدیثها درباره این موضوع رو به پایان و اجماع در میان مقامات ارشد نزدیک است. در هر صورت این موضوع که سوژه ماههای متمادی پس از برجام رسانههاست روز سهشنبه روزنامهها را به خود اختصاص داده بود. یکی دو روزنامه از تنفیذ اختیار از سوی رهبری به دولت و مجلس خبر داده و آن را تیتر یک کرده بودند.

دانشجویان ستارهدار و محرومان از حق تحصیل یکی دیگر از موضوعاتی بود که روزنامههای مختلف به آن پرداخته بودند. مصوبه هیات وزیران که تاکید میکند همه حق تحصیل دارند و این از سوی رسانهها نزدیک به دولت مورد توجه قرار گرفته بود.

کاریکاتور و صفحه یک

روزنامه «قانون» در صفحه یک خود با طراحی کاریکاتوری برای گزارش اصلی، صفحه یک خود را آراسته است؛ کاریکاتوری که بار معنایی بسیاری دارد و با توجه به تیتری که زده شده اثرگذاری متن را دوچندان کرده است. کاریکاتوری که استیصال و درماندگی از آن به خواننده و البته بیننده منتقل میشود. «دهکهای ضعیف زیر فشار گرانی» تیتری است که برای گزارش این روزنامه انتخاب شده و کاریکاتور طراحی شده، به کمک این تیتر آمده است.

عذرخواهی با قید «اگر»

روزنامه «ایران» در گفتوگو با آیتا... درینجفآبادی سخنی از وی را تبدیل به تیتر کرده که در نوع خود جالب توجه است. باید این تیتر را کنار سخنان عارف قرار داد و به عنوان دومین تیتر عذرخواهانه روز معرفی کرد. هرچند قید «اگر» در ابتدای جمله موجب میشود خواننده تصور کند که فرد گوینده باور ندارد که اشتباهی ممکن است از او سرزده باشد و به نوعی خود را معصوم میداند.

توریسم و تحریم

روزنامه «جهان صنعت» با نمایی از میدان نقش جهان اصفهان نقل قولی از سازمان جهانی گردشگری را در صفحه یک خود آورده و به سهم ایران از توریسم در جهان اشاره کرده است؛ سهمی که در شرایط تحریمهای اقتصادی بسیار ناچیز است. البته در صورت استفاده صحیح از ظرفیتهای گردشگری موجود در کشور میتوان میزان ورود ارز به کشور را بالا برد و در شرایط کنونی به داد اقتصاد بیمار رسید.؛«سهم یک و نیم درصدی اقتصاد ایران از صنعت توریسم» تیتری است که در این صفحه چشم خواننده را به خود جلب میکند؛ هرچند در تیتر «رانت به «نیما» هم رسید» با فونت درشت، بیشتر صفحه را به خود اختصاص داده است.