مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3440593261548884578

شب شکنی

در گلخانه‌داری اصطلاحی وجود دارد به نام شب‌شکنی. بعضی گیاهان روز‌بلند هستند یعنی برای گلدهی نیاز به طول روزهای بلند دارند، مثل بهار و تابستان. ویژگی روزهای بلند چیست؟ وجود نور و روشنایی بیشتر. حالا گلخانه‌دارها اگر بخواهند محصول خارج از فصل تولید کنند باید بتوانند این روزبلندی را به گیاه القا کنند. این کار روش‌های مختلفی دارد. یکی از آنها شب‌شکنی است. در این حالت نیمه‌های شب، حوالی ساعت یک به گیاه نور می‌تابانند. گیاه هم باورش می‌شود روز است، می‌رود توی فاز میوه یا گل‌دهی. نیمه‌شب برای ما هم چنین خاصیتی دارد. امر شده‌ایم به بیداری، به دعا و مناجات کردن، قرآن و نماز خواندن، به تاباندن این انواربر بخش مهمی از شب‌هایمان و متصل شدن به خدا تا بتوانیم از پس مسؤولیت‌های سنگین شخصی و اجتماعی بربیاییم. شب شکنی، میوه‌دهی هم دارد.