مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3440593043121266488

حق با شماست

# نیروی - شرکتی

حیدری از تهران:

چرا تکلیف نیروهای شرکتی در بانکها که تعداد آنان نیز زیاد است مشخص نمیشود و بانک مرکزی هیچ نظارتی روی این تخلف بانکها ندارد؟

# شهر - کتاب

چهاردهی از تهران:

مسئولان شهر کتاب واقع در میدان ملت مجیدیه هیچ همکاری و کمکی نسبت به قبوض گمشده شهروندان نمیکنند و بالاجبار باید با پرداخت دوباره پول، قبضی جدید تهیه کنیم.

# شبکه - استانی

قجر از تهران:

از مسئولان صدا و سیما تقاضا میشود تدابیری بابت پخش شبکههای استانی از گیرندههای دیجیتال بیندیشند تا علاوه بر نزدیکی و آشنایی فرهنگها، مخاطبان تلویزیون نیز افزایش پیدا کند.

# آب - آلوده

شهروندی از تهران:

آب شرب پالایشگاههای پخش بنزین واقع در باقرآباد شهرری بسیار نامناسب وآلوده است و متاسفانه بیماریهای گوارشی وکلیوی در بین کارگران این پالایشگاهها شایع
شده است.

# اختلاف - حقوق

موسوی از تهران:

حقوق و مزایای پرسنل فرودگاه امامخمینی(ره) با توجه به شیفت شب و سختی کار کم است و اختلاف زیادی بین حقوق نیروهای رسمی، قــراردادی و پیمـــانکاری وجود
دارد.

# مسکن - فرهنگیان

محمدی از زنجان:

بعد از 15 سال هنوز آپارتمانهای فرهنگیان این شهر آماده تحویل نیست و جالبتر اینکه علاوه بر پرداخت تمامی پول، سهسال است قسط نیز پرداخت
میکنیم.

# خرمآباد - بیامکانات

محمدی از تهران:

مجموعه تفریحی فرح آباد ساری با وجود دریافت مبلغ 36 هزار تومان پول از شهروندان فاقد امکانات اولیه مانند آبشرب، سرویس بهداشتی، روشنایی و.. است.

# حقوق - پایمال

زارع از قائمشهر:

کارفرمایان در شهرستانها قوانین مربوط به حقوق و مزایا را رعایت نمیکنند و بسیار کمتر از قانون وزارت کار حقوق پرداخت میکنند.

info@jamejamonline.ir

روابط عمومی : ٢٢٢٦٢١٤٢