مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3438312960794674107

پاسخ معمای جسدی در کنار استخر

سروان پس از تحقیق از دوستان مقتول و بررسی صحنه قتل، با اشاره به دو دلیل راز قتل را فاش کرد:

1 ـ کسی که قصد شنا داشته باشد با لباس کامل و تلفن همراه داخل استخر نمیرود.

2 ـ همچنین متهمان مدعی بودند شام جوجهکباب خورده اند اما در آشپزخانه ظرف کنسرو و کوکو وجود داشت که با اظهارات متهمان متناقض بود.

در مسابقه شماره گذشته 2096 نفر شرکت کرده بودند که 458 نفر پاسخ صحیح داده و از میان پاسخهای صحیح مریم محسنی از تهران و حسینزاده مراد از بیرجند به قید قرعه برنده شدهاند.