مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3435862984894967204

پایان نامه

بانوان بسکتبال روی خط برد: این روزها شهر آستانه پایتخت قزاقستان میزبان مسابقات آسیایی بسکتبال سه نفره و البته محل درخشش دختران ایرانی است، تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران در این دوره از مسابقات شکست‌ناپذیر نشان داده و حسابی روی خط برد است، تیم ملی بانوان ایران که روز اول دو تیم را با نتایج قاطع شکست داده بود بود در ادامه نیز موفق به شکست 11 بر 9 سریلانکا شد.

بسکتبال سه نفره ایران از تیمهای بسیار خوب بانوان است که در مسابقات مختلف توانسته جامهای زیادی را از آن خود کند و یکی از امیدهای اصلی قهرمانی نیز محسوب میشود و سعیده علی، بازیکن با تجربه این تیم در ردهبندی رسمی جهانی جزو ده بازیکن برتر جهان است.

آمار عجیب آزار دختران در انگلیس: نتایج جدیدترین نظرسنجی در انگلیس نشان میدهد حدود دوسوم دختران و زنان جوان در این کشور مورد آزار جنسی در مکانهای عمومی قرار گرفتهاند.این نظر سنجی از سوی مؤسسه «Plan International UK» انجام شده است. هزار زن و دختر 14 تا 21 سال در این نظرسنجی شرکت کرده و از آنان درباره آزار جنسی در وسایل حملونقل عمومی، خیابان، مدرسه و محیط کار پرسیده شده است. 66 درصد از این افراد گفتهاند در مکانهای عمومی مورد توجه جنسی و همچنین تماس فیزیکی و جنسی قرار گرفتهاند.

40 درصد این افراد نیز گفتهاند دستکم یک بار در ماه مورد برخی از انواع آزار جنسی مانند آزارهای کلامی قرار میگیرند.

خانم ابتکار و خانواده: معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری که معمولا درباره همه چیز مصاحبه میکنند غیر از خانواده! بالاخره در یک نشست رسمی قدری درباره مسائل مهم خانواده و جایگاه و اهمیت آن چند نکتهای را بیان کرد. خانم ابتکار گفت: خانواده باید مأمن و پناهگاه باشد، اما در حال از دست دادن این کارکرد است. به گفته او وقتی خانواده به واسطه تهدیدات و آسیبها و خشونتها کارکرد خود را از دست میدهد، دیگر نمیتوان به آن تکیه کرد. معاون رئیسجمهور با اشاره به بیکاری و اعتیاد که معضلات بسیاری برای خانوادههای ایرانی به وجود آورده، گفت: این چالشها حفظ این نهاد را با مشکل مواجه کرده است، پس باید برای مقابله با این معضلات، راهکارهای جدید ارائه کنیم.