مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3409927222975587825
یادداشت:

قهرمان‌سازی؛ مساله این است

اگر با جمعی از نوجوانان فامیلتان هم‌صحبت شوید، و از آنها درباره قهرمان و ویژگی‌هایش بپرسید، شاید گفت‌وگوی شما چیزی شبیه به این باشد: به نظرتون قهرمان کیه؟ کسی که مردم رو نجات میده! کسی که با آدم‌های شرور می‌جنگه! کسی که خیلی خیلی قویه!

چند تاشو نام میبرین؟ مثلا سوپرمن، بتمن، بنتن، مرد عنکبوتی و... به نظرتون یه قهرمان چه شکلیه؟ یه هیکل خوشگل و عضلههای بزرگ با شکم تیکهتیکه... قدرتش هم خیلی زیاده؛ تنهایی میتونه حریف یه لشکر آدم بشه!

میشه بگی قهرمانها معمولا قدرتشون رو چجوری به دست میارن؟ بعضیهاشون مثل مردعنکبوتی یا بنتن شانسی و اتفاقیه... یا مثل بتمن و مرد آهنی با پول و ثروتشون کلی قدرت پیدا کردن... بعضیاشون هم از خدایان گرفتن قدرتشون رو، مثل ثور. این قهرمانها چه موقعی به کمک مردم میان؟ وقتی که مردم براشون مشکلی پیش میاد، مثلا جونشون در خطره، قهرمان خودش میاد و همه مشکلها رو حل میکنه!

حالا، جوابهایی را که گرفتیم با دقت بررسی میکنیم!

حقیقت این است که مفهوم قهرمان و به تبع آن مفهوم «ناجی» در ذهن بچههای نسل امروز بسیار متفاوت معنا شده است...

در تعریف قهرمانهای امروزی
«اشجع الناس من غلب هواه» معنایی ندارد و قهرمان، کسی است که ویژگیهای خارقالعاده مادی دارد؛ قهرمانهای امروزی که وامدار مکتب انسانمحوری (اومانیسم) بوده و نیرویشان در گرو علم تجربهگرای بشر (پوزیتیویسم) است، بویی از معنویت حقیقی نبردهاند و تمام ابعاد شخصیت آنان در همین دنیا خلاصه میشود. در هر صورت اثری از عالم غیب و خدای یکتا در این قهرمانهای پوشالی دیده نمیشود؛ چرا که هر یک از آنان در خدمت یکی از مکاتب فکری غرب است. تصور 99 درصد نوجوانان دنیا درباره منجی و آخرالزمان، این است که شخصی میآید و دنیا را نجات میدهد، بدون اینکه نیازی باشد که آنان کاری انجام دهند؛ دقیقا شبیه به داستانهای سوپرمن، مرد عنکبوتی، شگفتانگیزان و... در حالی که این تلقی از منجی ابدا با مفاهیم دینی ما سازگار نیست.

یادمان نرود! منجی جهان، امام دوازدهم شیعیان است؛ کسی که در مسیحیت به Son Of Man (پسر آدم) و در یهودیت به Messiah (ماشیح) تعبیر شده است. او امام آخر و قهرمان حقیقیای است که دنیا را از ظلم وستم نجات میدهد، اما نه به تنهایی! او برای ظهور و تشکیل حکومت عدل خودبه یارانی نیاز دارد، از جنس پولاد ...

زرسالاران یهود و مسیحیت صهیونیستی این مساله را به خوبی میدانند و به همین علت سعی دارند ذهنیت نسل جدید تشیع رانسبت به این مفهوم مهم و استراتژیک تغییر دهند .

علیرضا خوشمنظر

مدیر موسسه تربیتی رسانهای اسرا