مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3394005608216063219

پاسخ معمای پلیسی پیرمرد 78 ساله

قاتل کسی جز تیمور همسایه واحد روبه روی آپارتمان مقتول نبود.همانطور که در داستان خواندید از زمان کشف جسد پیرمرد بیش از 30 ساعت می گذشت و این در حالی بود که تیمور در بازجویی اظهار کرد آخرین بار ظهر دیروز و در حالی که برای وی خورش قورمه سبزی می بردم او را دیدم دیدم از طرفی اظهارات متناقض او در مورد بیماری پیرمرد و پوشش وی با لباس خانه در حالی که در زمان کشف جسد وی شلوار طوسی ، پیراهن و حتی جوراب به تن داشت ،ظن سروان را بیشتر کرد .

در مسابقه شماره گذشته 2058 نفر شرکت کرده بودند که 837 نفر پاسخ صحیح داده و از میان پاسخهای صحیح مهران محمدی از ساری ولیلا مشتاق از تهران به قید قرعه برنده شدهاند.