مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3363486620366665186
زیتون سرخ

قسمت بیست‌ودوم: مهاجرت

وقتی در قسمت‌های مختلف شهر حلب قدم می‌زنی خانه‌های خالی و تخریب شده زیادی را می‌بینی. شهری که حدود سه میلیون نفر جمعیت داشته این روزها خیلی خلوت و کم‌فروغ است.

مردم سعی میکنند شرایط را برای خودشان عادی کنند و روزها به فعالیتهای عادیشان میپردازند.

اما واقعیت این است که خانههای خالی و تخریب شده شهر حکایت دیگری دارند.

تقریبا هیچ آمار دقیقی از تعداد ساکنان شهر وجود ندارد؛ برخی میگویند 30درصد برخی کمتر یا بیشتر اما مونا [مُنا] مترجم انگلیسیزبانِ من میگوید؛ فکر میکنم بیشتر از ۵۰ درصد از ساکنان شهر آن را ترک کردهاند.

او میگوید تقریبا همه دوستانش و بخشی از اقوامش هم از حلب رفتهاند. مونا در دانشگاه حلب زبان انگلیسی خوانده و در سال ۲۰۱۴ فارغالتحصیل شده. برای صحبت کردن با سوریها و حتی مصاحبهها از او کمک میگرفتم. من به انگلیسی سوالات را به او میگفتم و او به عربی ترجمه میکرد.

او میگوید بیشتر ساکنان حلب به ترکیه رفتهاند. بخشی از آنها هم به اردن مهاجرت کردهاند. مونا میگوید بعد از نزدیکی یا دوری مسافت پارامتر حضور اقوام در کشور مقصد، عنصر تعیینکننده هدف مهاجرت برای حلبیهاست. آنهایی که در خارج از سوریه نزدیکانی داشتهاند؛ قطعا به آن شهر رفتهاند. او میگوید، درصد کمی از آنهایی که وضعیت مالی خوبی نداشتند بعد از صلح به حلب بازگشتهاند. مونا در تمام دوران حصر حلب در شهر بوده است، خانهشان دوبار مورد اصابت خمپاره قرار گرفته ولی آنها شهر را ترک نکردهاند. او اطلاعات دقیقتر و بهتری از راهنمای ما داشت؛ او میگوید هیچوقت صددرصد حلب در اختیار اشغالگران نبوده است و چیزی نزدیک به ۳۰درصد از شهر همیشه در اختیار نیروهای ایرانی و ارتش سوریه بوده است.

سیدمجتبی مومنی

روزنامهنگار