مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3363482409483187565

قبول مواد برای کمک به مادر

پسر نوجوان که به اتهام نگهداری مواد مخدر بازداشت شده بود، دیروز در دادگاه ادعا کرد مواد افیونی متعلق به مادرش بوده و وی برای نجات مادرش اتهام نگهداری مواد را گردن گرفته است.

به گزارش جامجم، در جلسه رسیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور یک قاضی مستشار برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند. وی گفت: مأموران مبارزه با مواد مخدر آبان سال گذشته در جستوجو از خانه عباس ۱۷ ساله و مادرش مقدار ۱۰۸ گرم شیشه و ۳۰ گرم هروئین کشف کردند. پسرنوجوان همانجا بازداشت شد و اعتراف کرد مواد افیونی متعلق به وی بوده اما با تکمیل تحقیقات ادعایش را پس گرفت. اکنون با توجه به مدرکهای موجود در پرونده و با توجه به سن متهم برای وی تقاضای کیفر دارم .

سپس عباس که از کانون اصلاح و تربیت به دادگاه منتقل شده بود، روبهروی قضات ایستاد و در تشریح جزییات ماجرا گفت: من و مادرم در منطقه خاک سفید زندگی میکنیم. مادرم سالهاست که معتاد است. پلیس در تعقیب مادرم بود و آن روز مأموران به خانهمان آمدند و موادمخدر را پیدا کردند. من بهخاطر مادرم به دروغ گفتم مواد متعلق به من است، چون نمیخواستم مادرم به دردسر بیفتد و زندانی شود اما در کانون اصلاح و تربیت تصمیم گرفتم حقیقت را بگویم.

وی ادامه داد: مادرم در خرید و فروش مواد دستی ندارد و این مواد را برای مصرف خودش تهیه کرده بود. من از قضات دادگاه تقاضای کمک دارم و میخواهم تا در مجازاتم تخفیف قائل شوند. قول میدهم بعد از آزادی به مادرم کمک کنم تا مواد را ترک کند.

در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند.