مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3363396500249531212

گلایه از عقب افتادگی رسانه‌ها

نصرا... پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همزمان با هفته عفاف و حجاب در رابطه با نقش رسانه‌ها بویژه سینما در ترویج حجاب در جامعه سخنانی را ایراد کرد.

پژمانفر در گفتوگو با سینماپرس خاطرنشان کرد: متأسفانه هنجارشکنی در سینما مدتی است شکل گرفته و بسیار هم توسعه پیدا کرده است و این عملکرد اصلا قابلدفاع نیست؛ این باعث شرمساری است که ضد ارزشها و ترویج آن برایمان عادی شدهاند! برخی از مسئولان و مدیران فرهنگی کشور با سیاست تسامح و تساهل به ترویج بیشتر این ضد ارزشها رونق میبخشند، از این رو بنده معتقدم هرچه سریعتر دستگاههای نظارتی کشور باید به این مقوله مهم ورود پیدا کنند و نگذارند بیش از این کوتاهی صورت گیرد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه گفت: رسانهها یکی از اثرگذارترین عناصر برای تأثیرگذاری هر موضوعی روی مردم هستند؛ اصولا تأثیر رسانهها در هر موضوعی قابل مقایسه با عوامل دیگر نیست. رسانهها میتوانند یک مطلب غیرواقعی را آنقدر بزرگ کنند و به آن بال و پر دهند که همه مردم آن را باور کنند و از سوی دیگر عکس این قضیه نیز ممکن است!

پژمانفر تأکید کرد: متأسفانه امروزه رسانهها نتوانسته اند آنطور که شایسته است پا به پای تولید این مبانی حرکت کنند؛ عقبافتادگی رسانهها در ضریب دادن به اولویتهای این مسائل بسیار فاحش است. این باعث تأسف است که رسانهها حرفهای گفتنی را نمیگویند اما حرفهایی را که نباید، میزنند.این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما باید آگاه باشیم که خیلی افراد امروزه از جان و دل تشنه این هستند که مطالبی در رابطه با تأثیرات موضوعات مهم اسلامی نظیر عفاف و حجاب بدانند و بشنوند، اظهار کرد: اما هیچ فعالیت مناسبی در این راستا صورت نمیگیرد. این وظیفه متولیان فرهنگی است که برای مخاطبان و علاقهمندان به اسلام و انسانیت تولیدات فرهنگی مناسبی با زبان قابل فهم داشته باشند. این وظیفه یکایک رسانههای مهم اعم از سینما، تلویزیون، تئاتر، کتاب و... است و همه دستاندرکاران این حوزههای مهم فرهنگی و هنری باید دست در دست هم دهند و جامعه را با اخلاقگرایی آشنا کنند.