مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3363188558710850844

عودلاجان مرکز گردشگری قلب پایتخت می‌شود

در بخشی از بازار تهران، بازارچه تاریخی عودلاجان قرار داشت که به دلیل عدم رسیدگی و گذر زمان دچار تخریب زیادی شده و بخش‌هایی از آن به مخروبه بدل شده بود. اما از سال ۱۳۹۱ خورشیدی با همت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و کسبه بازار، فاز اول بازسازی و مرمت بازارچه آغاز گشت.

بازارچه عودلاجان در نهایت ۱۰ مهر ۹۵ پس از پایان فاز یک بازسازی، با حضور مسئولان وقت میراث فرهنگی دوباره افتتاح شد. پس از آن عودلاجان بازار دائمی صنایع دستی در قلب پایتخت شد؛ بازاری که کارشناسان گردشگری کمبودش را در سطح کلان شهر تهران به شدت احساس میکردند.

بازار تاریخی عودلاجان اما دوباره از کنج بازار بزرگ بیرون آمده و در صدر اخبار قرار گرفته، آن هم به خاطر بازدید رئیس سازمان میراث فرهنگی کشورمان به این بازار که روز سهشنبه صورت گرفته است.

علیاصغر مونسان، از بخشهای مختلف این بازار بازدید کرد و با حضور در فروشگاههای مختلف صنایعدستی در این بازار و گفتوگو با مردم و کسبه، ضمن شنیدن درددلهای آنها از نزدیک به بررسی وضعیت فروش و عرضه محصولات صنایعدستی در بازار عودلاجان پرداخت.

معاون رئیسجمهور به ظرفیت بازار عودلاجان بهعنوان یک مکان تاریخی و زیبا اشاره کرده و گفته این بازار باید به یک مکان جذاب گردشگری در قلب پایتخت تبدیل شود و برپایی جمعهبازار فروش محصولات صنایعدستی هم میتواند به رونق فروش و عرضه محصولات صنایعدستی در این بازار تاریخی کمک کند. ظاهرا مونسان برنامههای مختلفی برای این بازار دارد، از جمله برگزاری رویدادهای مختلف و جشنوارههای گوناگون و جذاب و نیز هدایت تورهای گردشگری به این منطقه و تبلیغات و معرفی مناسب این بازار که درهمین راستا هم اعلام آمادگی و تاکید کرده آمادگی داریم با همکاری کسبه بازار و شهرداری منطقه 12 با اجرای تبلیغات تلویزیونی، این بازار بهشکل خوبی به گردشگران و مردم تهران معرفی شود تا رونق فروش صنایعدستی را بهدنبال داشته باشد. در حال حاضر بیش از 100فروشگاه صنایعدستی در بازار عودلاجان فعالیت دارند. حال باید منتظر ماند و دید چه خوابی برای عودلاجان دیدهاند.