مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3362042205761537498
پویشی برای یادآوری امام عصر (عج) در شلوغی‌های وسط هفته

سه‌شنبه‌های «حال خوب کن»

کار فرهنگی و مذهبی در ذهن خیلی از ما یک پروژه بزرگ با بودجه فراوان و اثرگذاری محدود است که در نهایت از یادها می‌رود و نمی‌تواند موجی در جامعه ایجاد کند، اما کسانی هستند که یک کار کوچک را به بهترین شیوه انجام می‌دهند و با کمترین امکانات و فقط با اتکا به نیرو و انگیزه جوانی به سرانجام می‌رسانند.

«سه شنبههای مهدوی» یکی از کارهایی است که بتازگی که راه افتاده، حسابی سر و صدا کرده و توجه زیادی را به خودش جلب کرده است. در این گزارش با امیرحسین همتی مسئول سهشنبههای مهدوی درباره این طرح موفق صحبت کردیم، جوان 30 ساله و لیسانسهای که شغل آزاد دارد و بخوبی به زیر و بم این طرح آگاه است.

سهشنبههای مهدوی از ماه رمضان سال گذشته آغاز شده و امیرحسین میگوید هدف از اجرای آن یادآوری امام زمان(عج) بوده است. «این کار ابزار گوناگونی داشت که سادهترین آن پذیرایی ساده و در مراحل بعد خدماتی بود که به مردم داده میشود. با این نیت که بتوانیم محبت را در جامعه گسترش دهیم و خدمترسانی همگانی و آن نمک پس از ظهور را به مردم بچشانیم.»

این طرح در نخستین گام در چهارراه ولیعصر(عج) برگزار شد که دلیل انتخاب آن مشخص است، اما فلسفه انتخاب سهشنبه چه بوده است؟ «یک بحث تاریخی دارد که سهشنبهها روز نذورات امام زمان(عج) است و خیلیها به مسجد مقدس جمکران میروند، بحث دیگری که برایمان جدیتر بود این بود که میخواستیم یادآوری امام زمان(عج) در میان دغدغههای روزانه مردم را داشته باشیم و به همین دلیل وسط هفته را انتخاب کردیم که مردم کارهای هفتهشان را با یاد امام عصر ادامه دهند.

نکته دیگر اینکه وسط هفته رفت و آمد هم در شهر بیشتر است و میتوانیم به تعداد بیشتری خدمت کنیم.»

بحث دیگری که امیرحسین میگوید، این بود که با این طرح خودمان و شهر را از سهشنبه برای جمعه که روز ظهور امام زمان (عج) است، آماده میکنیم.

سهشنبههای مهدوی عاملی برای وحدت

«در آغاز اجرای برنامه در ماه رمضان، افطاری ساده توزیع میکردیم و ادامهاش به پذیرایی و خدمات دیگر رسید.» پذیرایی با توجه به فصل و با خوراکیها و نوشیدنیهایی مانند چای، دمنوش، شربت، میوه و... یکی از کارهای سهشنبههای مهدوی است و در کنار آن خدمات دیگری نیز ارائه میشود. «خدمات پزشکی مانند ویزیت رایگان، اهدای شاخه گل، واکس صلواتی، میزهای فرهنگی کودک و نوجوان و کارهایی از این دست نیز داریم که همه در جهت ایجاد محبت و آشنایی با امام زمان(عج) است.» امیرحسین میگوید واکنشها به سهشنبههای مهدوی عموماً مثبت است. «هفتههای اولی که آغاز کردیم، پرسشهای زیادی برای مردم ایجاد شده بود که چرا سهشنبه و چرا این کار را میکنید و... ولی با گذشت زمان مردم دیدند که این محبت و خدمت دارد روی فضای عمومی جامعه اثر میگذارد و باعث میشود محبت بیشتر شده و آدمها منتظر سهشنبه بمانند و بعضاً خادم یا بانی طرح شوند.» داوطلب شدن مردم برای کمک به طرح سه شنبههای مهدوی یکی از ویژگیهای مهم آن است.

«درِ اینجا به روی همه کسانی که میخواهند کمک کنند یا خادم باشند، باز است و محدودیتی در سن و جنس و... نداریم. حتی افرادی بودند که گفتند ما نمیتوانیم با امام زمان(عج) ارتباطی برقرار کنیم، ولی این خدمت به مردم اتفاق خوبی است. از اقلیتهای دینی و مذهبی هم بعضاً کسانی بودهاند که خادم شدهاند و در طرح کمک کردهاند.» اما از آنجا که هیچ کاری را نمیتوان بدون وجود مخالف انجام داد، واکنشهای منفی هم داشته است. «برخی میگفتند روز امام زمان(عج) جمعه است و شما چرا سهشنبهها این کار را انجام میدهید. پاسخ ما این بود که جمعهها متعلق به امام زمان(عج) هست و در آن نیاز به یادآوری وجود ندارد. برخی دیگر هم میگفتند چرا برای محرومان این کار را انجام نمیدهید که در پاسخ گفتیم اتفاقاً خدماترسانی به محرومان نیز توسط تیم ما در حال اجراست.»

از پزشکان تا رانندهها

برای سلامتی امام زمان)عج(

سهشنبههای مهدوی در چهارراه ولیعصر(عج) و تهران خلاصه نشده و شعبههای زیادی در جاهای مختلف دارد. «تا به حال در حدود 1500 نقطه از کشور حداقل یکبار این طرح برگزار شده است و تقریباً 200 شعبه فعال داریم که هر هفته این کار را انجام میدهند و این تعداد رو به افزایش است. در مناطق مختلف تهران از شمال تا جنوب و شرق تا غرب کار انجام میشود و تعدادی شعبه دانشجویی در بزرگترین دانشگاههای تهران نیز داریم.» امیرحسین میگوید اینها شعبههایی است که او از آنها باخبر است و خیلیها به صورت داوطلب در حال انجام این کار هستند. در اجرای چنین طرح وسیعی، پرسشی که ممکن است پیش بیاید، چگونگی تأمین منابع مالی است. «شعبه اصلی سهشنبههای مهدوی که در چهارراه ولیعصر(عج) است، در این 58 هفتهای که برگزار شده به طور کامل با نذورات مردمی بوده و نهاد و ارگانی حمایت مالی و تجهیزاتی نکرده است. شعبههایی هم بودهاند که سازمانها و نهادها تشکیل دادهاند و کمک کردهاند، ولی باز هم بیشتر هزینه طرح توسط کمکهای مردمی تأمین شده است.» امیرحسین برای آینده فکرهای خوبی در سر دارد، از بهبود کیفیت خدمات موجود گرفته تا اضافه شدن خدمات جدید. «داریم پزشکهای مهدوی را پیگیری میکنیم که بتوانند به طور رایگان مردم را ویزیت کنند و این حمایت پزشکان را میطلبد.

ماشینهای مهدوی را داریم که برخی از تاکسیها روز سهشنبه به خاطر امام زمان(عج) همه مسافرهایشان را صلواتی جابهجا میکنند. به طور کلی هدفمان این است که محبتهایی از این جنس را در جامعه گسترش دهیم تا مردم با نیت سلامتی امام زمان(عج) به یکدیگر خدمت کنند.» امیرحسین میگوید آمادگی پذیرش کمکهای مردمی را برای طرح سهشنبههای مهدوی داریم. برای این کار میتوانید به سایت این طرح یا صفحهاش در شبکههای اجتماعی سری بزنید.

محمد وفایی