مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3358018672030283670

بستن اجباری در آیفون

همواره روی هر دستگاه هوشمندی با هر سیستم‌عاملی ممکن است یک برنامه با مشکل در اجرا همراه شود یا در اثر تداخل با یک اپلیکیشن دیگر، منابع دستگاه را اشغال کرده و حتی موجب هنگ کردن سیستم‌عامل شود.

در چنین شرایطی بستن اپلیکیشنی که مشکلساز است بهترین راهکار بهشمار میرود و روش انجام این کار در اغلب دستگاههای هوشمند نیز مشخص است. در تلفنهای همراه مجهز به سیستمعامل آیاواس نیز بستن اجباری برنامهها کار دشواری نیست، ولی باتوجه به اینکه آیفون جدید فاقد کلید صفحه اصلی (Home) است شاید فکر کنید بستن اجباری برنامهها در این مدل حذف شده است.

اگر شما نیز آیفون دارید و دنبال روشی برای بستن اجباری برنامهها هستید، میتوانید ضمن آشنایی با روش بستن اجباری برنامهها در مدلهای قدیمیتر، بخش دوم این ترفند را که آموزش انجام این کار در آیفون 10 است، مطالعه کنید.

بستن اجباری در آیفون 8 و مدلهای قدیمیتر

در هر برنامه یا صفحهای از سیستمعامل که هستید، دوبار کلید صفحه اصلی (Home) را فشار دهید.

در صفحه برنامههای اخیر با کشیدن برنامهها به سمت چپ یا راست، اپلیکیشن موردنظر را انتخاب کرده و با کشیدن اپلیکیشن به سمت بالا، عملیات بستن اجباری را برای آن اجرا کنید.

برای بستن برنامههای بیشتر میتوانید مرحله2 را تکرار کنید. در پایان نیز برای خروج از فهرست برنامههای اخیر، یک مرتبه کلید صفحه اصلی را فشار دهید.

بستن اجباری در آیفون 10

در هر برنامه یا صفحهای که هستید، از سمت پایین، صفحه را به بالا بکشید تا صفحه اصلی برای شما در دسترس قرار گیرد.

حالا دوباره صفحه را کمی به بالا بکشید و در میانههای صفحه توقف کنید.

فهرست برنامههای اخیر برای شما باز شده و میتوانید ضمن انتخاب هریک از اپلیکیشنهای موردنظر با حرکت به چپ و راست، پس از انتخاب اپلیکیشن موردنظر، آن را به سمت بالا کشیده و به بیرون از صفحه پرتاب کنید تا عملیات بستن اجباری روی آن اجرا شود.

برای بستن فهرست برنامههای اخیر کافی است دوباره صفحه را از پایین به بالا بکشید تا صفحه اصلی نمایان شود.

امیر عصاری