مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3354631589922590730
یک تابستان داغ فوتبالی با تلویزیون

لذت تماشای جام جهانی به توان 2

جام جهانی فوتبال، هر چهار سال یک‌بار فضایی را در کشورهای مختلف از فقیر تا غنی به‌وجود می‌آورد که برای آن معادل دیگری نمی‌توان یافت حتی بازی‌های جذاب و متنوع المپیک هم قادر به برابری با قدرت فوتبال نیست، چرا که این ورزش به عنوان یک بازی گروهی جذابیت‌هایی دارد که هیچ ورزشی به گردپای آن هم نمی‌رسد.

بخصوص اینکه در بازیهایی در سطح جام جهانی، تیمهای سی و دو کشور جهان روبهروی یکدیگر قرار گرفته و برای رسیدن به رتبههای بالاتر با همه توان خود میجنگند. از طرف دیگر، ستارهها هم به مانند دورههای گذشته یک تنه سرنوشت جام را رقم نزده و تیمهای کوچکتر هم با تکیه بر تاکتیک و دوندگی بیامان شگفتیساز میشوند که نمونه آن را در حذف آلمان با همه ستارههایش بهدست کرهجنوبی شاهد بودهایم. شبکههای مختلف تلویزیونی هم در مدت یکماهه برگزاری جامجهانی فوتبال، با موج به راه افتاده همراه شده و اقدام به تولید برنامههایی در این ایام در کنار پوشش مستقیم بازیها میکنند. کاری که تلویزیون ایران هم از طریق دو شبکه ورزش و سه انجام داده و ساعتهای زیادی از شبانه روز شیفتگان فوتبال را به خود اختصاص داده است. در میان این برنامهها، ویژهبرنامه 2018 با اجرا و تهیهکنندگی عادل فردوسیپور گوی رقابت را از بقیه برنامهها ربوده تا جایی که میتوان آن را پربینندهترین برنامه تابستان 97 قلمداد کرد.

2018 و شروعی طوفانی

فردوسیپور برای آن که مخاطبان خود را غافلگیر کند و به اصطلاح میخاش را در همان اول کار بکوبد، از علی پروین و حشمت مهاجرانی دعوت کرد تا از خاطرات خود از جام جهانی 1978 آرژانتین گفته و لحظات دلچسب و شیرینی را برای مخاطبان خود رقم بزند. بخش مهمی از این امر به کاریزمای پروین برمیگشت که برای نخستینبار در برنامه زنده تلویزیونی حاضر شده و به همان سبک خاص خود حرف میزد. در طرف دیگر هم سرمربی اولین دوره حضور ایران در جام جهانی حضور پیدا کرده و مکملی فوقالعاده برای علی پروین بود. بخصوص اینکه وی احاطه کاملی روی تیم ملی ایران و بازیکنانش داشت و از این منظر اطلاعات خوبی هم در اختیار بینندگان 2018 میگذاشت. فردوسیپور هم در تمام مدت نسبتا طولانی این تک برنامه، تلاش زیادی برای جذابتر شدن آن داشت که در پارهای مواقع این تلاش بیش از اندازه بود و حاشیه را بر متن برتری میداد.

بلندپروازی با ساموئل اتوئو

یکی از آیتمهای برنامهای از جنس 2018، مهمانهای مهم و سرشناس فوتبالی داخلی و خارجی است که در استودیوی برنامه حضور پیدا کرده و قبل و بعد از بازی به گپ و گفت با فردوسی پور و محمدرضا احمدی بهعنوان مجریان برنامه میپردازند. مهمترین مهمان غیرایرانی 2018 که در شبهای بعد ادامه پیدا نکرد، ساموئل اتوئو ستاره سالهای پیش تیم ملی کامرون و باشگاه مشهور بارسلونا است.

بازیکنی که هنوز در رده باشگاهی توپ زده و حضورش در استودیو 2018، گمانهزنیهایی بابت حضورش در لیگ ایران هم شکل گرفت که البته درست از آب درنیامد. با این حال برنامه اتوئو آنچنان که باید جذاب از کار درنیامده و سوال و جوابهای کلیشهای، برنامه را از ریتم انداخت. در این بین خود ستاره کامرونی هم نقش مهمی در حس و حال اندک برنامه نقش مهمی داشت. در میان چهرههای داخلی هم به نامهای زیادی برمیخوریم که دو نفر آنها بیش از بقیه مورد توجه مخاطبان قرار گرفتند: مهدی مهدویکیا و فرهاد مجیدی. دو ستاره سالهای نهچندان دور تیم ملی و باشگاههای پرسپولیس و استقلال که قبل از آغاز بازی حساس ایران و پرتغال با حضور در استودیوی 2018 درباره جام و عملکرد تیم ملی ایران صحبت کردند. البته هم مهدویکیا هم مجیدی بهدلیل برخی اظهاراتشان مورد انتقاد تعدادی از بینندگان قرار گرفتند. گفتوگوی اینترنتی فردوسیپور با یکی از مطرحترین و قدیمیترین گزارشگرهای فوتبال جهان از دیگر ابتکارهای جالب و جذاب دستاندرکاران 2018 بود که برای مخاطب علاقهمند به فوتبال، جذابیت داشت.

میثاقی و گزارشهای تولیدی خوش ریتم و جذاب

عادل فردوسیپور در بیست سالی که از عمر برنامه 90 گذشته، چهرههای زیادی را بهعنوان همکار در کنار خود قرار داده که از میان آنها تنها تعداد معدودی پیشرفت وسیعی کردهاند. بیشک محمدحسین میثاقی شاخصترین آنهاست که در سالهای اخیر علاوه بر 90 در برنامههایی همچون: فوتبال 120و رکورد هم حضور پیدا کرده و با وجود ایرادهای بسیاری که به ادای تند و جویده جویده کلمات او گرفته شده، کارش را خوب انجام داده است.

او با حضور در روسیه، گزارشهای خبری پرهیجان و جذابی را تولید و روی آنتن شبکه سه میفرستد که تنور فوتبال را در 2018 داغتر کرده و مخاطبان را تمام و کمال در فضای جام قرار میدهد.

بخصوص پیش از بازیهای تیم ملی ایران در شهرهای سن پطرزبورگ، کازان و سارانسک که شامل کریهای فوتبالی میان طرفداران ایران و تیم مقابل هم میشد.

حرفه: گزارشگر

موضوع مهم دیگری که بینندگان 2018 بسیار به آن دقت داشته و مطالب مختلفی هم درباره آن در صفحات اجتماعی نوشتهاند، گزارش بازیها و کیفیت کار شخص گزارشگر است. گزارشگرهای باسابقهای همچون: خیابانی، فردوسیپور، احمدی و پیمان یوسفی گزارش بازیهای 2018 را بهعهده گرفته و تقریبا همان کیفیتی را ارائه کرده اند که از آنها انتظار میرفت. در این بین، محمدرضا احمدی موفقتر از بقیه کار کرده و گزارشهای شسته رفتهتری را ارائه کرده است. فردوسیپور هم در گزارش بازی پرهیجان و تاریخی ایران و مراکش، دور از انتظار عمل کرده و در بسیاری از لحظات بازی از کلمات و واژههایی استفاده کرد که تاکنون روی آنتن زنده تلویزیون شنیده نشده بود. گرچه انتقاداتی به نحوه گزارشگری وی نیز از سوی برخی کاربران شبکه اجتماعی مطرح شد. خیابانی هم در گزارش بازی ایران و اسپانیا همچون دیگر بازیهای مهم ایران، لحن حماسی به صدای خود بخشیده و آن را در تمام طول مدت گزارش خود حفظ کرد. هر چند شکل بازی ایران و دفاع جانانه تیم نیز تا حدود زیادی با این لحن خیابانی هماهنگ بود. یوسفی در بازی آخر ایران که هیجان فوقالعادهای هم بر آن تا دقیقه آخر حاکم بود، خیلی خوب توانست از پس ارائه یک گزارش گرم و دلچسب برآید. او یکی از بهترین گزارشگران فوتبال ما در حال حاضر است. برنامه تلویزیونی 2018 که تا روز فینال جام جهانی روسیه ادامه پیدا میکند، برنامهای استاندارد و با کیفیت بالا در بخشهای مختلف است که هم برای علاقهمندان حرفهای فوتبال جذاب بوده و هم برای مخاطبان کمتر پیگیر مسابقات فوتبال نکات مفیدی به همراه دارد. مسابقه پیشبینی نتایج بازی ها، همان بخش کلیدی برای مخاطبان گروه دوم است که لذت حدس زدن نتایج و شانس پیروزی در جایزه بزرگ 2018 را به همراه دارد.

کسری همایونی افشار