مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3335031669417496897

تأثیرگذاری برای همه گروه‌ها

شاید وقتی شروع کردیم به ساختن این کارهای کوتاه فکرش را هم نمی‌کردیم کارها این‌قدر دیده شود و تأثیر بگذارد.

آیا این کارها، آثار ویژهای بودند که اینقدر دیده شدند؟ شاید!

ولی یقینا اگر پای کار آمدن صداوسیما بخصوص شبکه پویا نبود، حتما اینقدر دیده نمیشدند.

همین اول کاری یک حسرت بخوریم که چه فراوان کارها و آثار دیگری که با پای کار نیامدن صداوسیما تمام میشوند و هدر!

ولی این کارها (کارها را که میگویم منظورم همین فیلمهای کوتاه تبلیغی ترویجی اقتصاد مقاومتی است) برای ما چه بود؟ چه شد که تولید شد؟

جذابیتشان برای ما این بود که در موضوعی خوب و با اولویت برای حرف زدن و فرهنگسازی، کارهایی داشتیم کوتاه و جمع و جور. میشد برای فیلمسازهای تازه کار و پرانگیزه تمرین و سیاه مشق فیلمسازی باشد. کارهایی جمع و جور و خوش مضمون که تلاش کردیم با قراردادن مشاورهایی در مرحله فیلمنامه و تولیت علاوه بر سیاه مشق کارهای خوبی هم داشته باشیم. و شد آنچه شد. سری اول به بضاعت 4 اثر تولید شد و پخش.

تابستان بود. به این فکر کردیم که با مخاطب کودک و نوجوان و برای ایام بازگشایی مدارس و دوران خریدهای بچهها، تیزرهایی تولید کنیم. بعدها فهمیدیم این محدود و مشخص کردن مخاطب برگ برنده سری جدید تیزرها بود و اینکه چقدر با کودک و نوجوان کم حرف زدهایم و چه میشود اگر بتوانیم با این مخاطب مفاهمه کنیم.

بعدها فهمیدیم که برای تأثیر بر خانواده دو قشر مهماند. یکی بچهها و یکی مادر خانه. و حالا توانسته بودیم بچهها را قل مع و ترغیب کنیم که جنس ایرانی بخرند و کالای ایرانی بخواهند.

بعدها خیلیها بازخورد دادند که بچه هایمان برای خرید که میروند وسیلهها را دم گوش شان میگذارند که ببینند چه صدایی میدهد و سوال میکنند که: آقا ایرانی دارید؟

و چی از این بهتر؟ حالا پدر خانواده مگر میتوانست جنس خارجی بخرد؟!

جلوتر که رفتیم دیدیم نمیشود از اقتصاد مقاومتی حرف زد و فقط از مصرفکننده گفت و خواست که جنس ایرانی بخرد؟ مگر تمام مشکل اقتصاد مقاومتی مصرف است؟

مسئولان، تولیدکننده، واردکننده، فروشنده و حتی قاچاقچی. همه اینها در کنار مصرفکننده جزئی از منظومه اقتصاد مقاومتی هستند و حتی اگر بخواهی مصرفکننده هم حرفهایت را بشنود باید ببیند که تو یکی به نعل میزنی و یکی به میخ میکوبی. دیگر چه برسد به اینکه خود فرهنگسازی برای مسئولان و تولیدکننده و واردکننده و غیره هم لازم است و ضروری.

این دغدغه شد شروع تغییری در روند تولید تیزرها که شاید بتوان تیزر «گیتویژه» را شروع این تغییر دانست.

و انشاءا... که خداوند قدرت و عرضهمان بدهد که این راه را بهتر و موثرتر ادامه دهیم.

حامد بامروتنژاد، مدیر مدرسه سینمایی عمار