مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3329095560566925903

پلک احساس:

عید است و آخر گل و یاران در انتظار ساقی به روی یار ببین ماه و می‌ بیار حافظ