مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3329055635771867526

اتهامات ناظم خاطی اعلام شد

سرپرست دادسرای ارشاد، اتهام‌های اصلی متهم پرونده آزار و اذیت چند دانش‌آموز در غرب تهران را «تشویق به فساد»و «کودک‌آزاری» اعلام کرد.

حجتالاسلام منصوری در گفتوگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت پرونده آزار و اذیت تعدادی از دانشآموزان در یکی از مدارس غرب تهران اظهار کرد: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارشاد ارسال شده است.

بهگفته این مقام قضایی، اتهام اصلی متهم پرونده مزبور، تشویق به فساد و کودکآزاری است.

منصوری تعداد شاکیان این پرونده را هشت نفر اعلام کرد و گفت: البته تعدادی از خانوادهها بهرغم شکایت در مرجع انتظامی، شکایت خود را در مرجع قضایی پیگیری نکردند.

سرپرست دادسرای ارشاد یادآور شد که شکایت آموزش و پرورش از متهم این پرونده بهصورت جداگانه رسیدگی و تصمیمگیری میشود.