مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3329055225415548022

برادرکشی به خاطر 6 میلیون تومان

مرد 30 ساله در پی اختلاف حساب مالی شش میلیون تومانی، برادرش را با ضربه چاقو کشت و تحت تعقیب پلیس تهران قرار گرفت .

به گزارش جامجم، ساعت 13 سهشنبه قاضی سجاد منافیآذر، بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران در تماس پلیس از قتل پسر 25 سالهای در بوستان گلشن بعد از میدان آقا نور باخبر شد. او همراه تیم جنایی پلیس آگاهی در آنجا حاضر شد. بررسیها نشان میداد که مرد جوان براثر ضربه چاقو که به قلبش اصابت کرده از پای در آمده است. تحقیقات از اهالی آغاز و معلوم شد که مقتول با برادر 30 سالهاش در خیابان درگیر شده بودند که این درگیری تا داخل پارک ادامه داشت. بعد هم با مرگ مرد جوان برادرش فرار کرده است. در حالی که پلیس در جستوجوی قاتل فراری بود معلوم شد که او طلب شش میلیون تومانی از برادرش داده که همین انگیزه جنایت شده است.