مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3329054791012315042

راهور ماشین را برد، راننده سکته کرد

پیرمردزمانی که متوجه شد پلیس خودرویش ر ا به پارکینگ منتقل کرده، در خیابان سکته کرد و فوت شد . به گزارش جام‌جم، ظهر دیروز مرگ مشکوک پیرمردی به بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران گزارش شد در تحقیقات مشخص شد،پیرمردی در خیابان فاطمی تهران روبه‌روی ساختمان وزارت کشور فوت کرده است. دستور تحقیقات در این باره صادر و معلوم شد که این پیرمرد در مکان نامناسبی خودرویش را پارک کرده و برای انجام کاری رفته و زمانی که بازگشته و متوجه انتقال خودرویش به پارکینگ شده براثر سکته قلبی فوت کرده است. تحقیقات نشان می‌داد که پلیس راهور خودروی او را به‌خاطر پارک نامناسب به پارکینگ منتقل کرده بود.