مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3329040671460540426
معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست:

گذشتگان در تعیین فصل شکار اشتباه کردند!

گروه جامعه- صدور مجوزهای شکار برای اتباع خارجی سر و صدای زیادی راه انداخته است. برخی کارشناسان حیات وحش بر این باورند که صدور پروانه شکار آن هم در فصل زادآوری اقدامی نادرست است، اما معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پاسخ به «جام‌جم» گفت: در گذشته فصل شکار به درستی انتخاب نمی‌شد و در دوره جدید، این رویه اصلاح شده است.

دیروز نشست خبری حمید ظهرابی معاون محیطزیست طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست در این سازمان برگزار شد. در این نشست که به موضوع صدور پروانه شکار برای اتباع خارجی اختصاص داشت، معاون محیطزیست طبیعی به بررسی دلایل صدور این پروانهها پرداخت و گفت: از نظر علمی برای جلوگیری از بیماریها، حفاظت از گونههای حیاتوحش همچنین تعدیل نسبت نر و ماده برای ایجاد امکان باروری شکار باید انجام شود. او در پاسخ به جامجم درباره صدور پروانه شکار در فصل زاد و ولد تاکید کرد: گذشته فصل زاد و ولد را بهدرستی تعیین نمیکردند و به همین دلیل در بازه زمانی شکار، فشار زیادی به جمعیت حیات وحش وارد میشد. در مناطق مختلف ایران فصل زادآوری متفاوت است. در مناطق سردسیر از 15 اسفند فصل زاد و ولد آغاز و تا 15 فروردین ادامه دارد. در مناطق گرمسیری نیز فصل زاد و ولد تا 15 خرداد ادامه مییابد. ظهرابی عنوان کرد: برنامهریزی کردهایم که پروانههای شکار در مناطق بر اساس فصل زادآوری آنها تعیین شود و مدت زمان صدور پروانه شکار را افزایش دادهایم. به گفته ظهرابی برای نیم درصد از جمعیت حیات وحش پروانه شکار صادر شده است در حالی که بر اساس استانداردهای جهانی تا سقف چهار تا پنج درصد جمعیت هم میتوان پروانه شکار صادر کرد. او بیان کرد: 80 درصد سود حاصل از فروش پروانه شکار به منطقهای که شکار در آن انجام شده است، باز خواهد گشت. 50 درصد از این سود صرف خرید وسایل حفاظتی و 50 درصد هم با هماهنگی شورای استان و مردم منطقه، صرف فعالیت عام المنفعه خواهد شد. علی تیموری، مدیرکل دفتر شکار و صید نیز در این نشست اعلام کرد: صندوق ملی محیطزیست برای شکار 12 راس حیات وحش مجوز شکار صادر کرده است. برای 40 تا 50 پروانه شکار هم متقاضی وجود دارد. او گفت: از محل فروش پروانههایی که شکار آنها انجام شده است یا پیش پرداخت متقاضیان برای دریافت پروانه شکار، یک میلیارد و 200 میلیون تومان به حساب صندوق ملی محیطزیست واریز شده است.