مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3329040236389342971

داستان ناتمام چالش پروازی

پس از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، قیمت بلیت در زمان‌های پر تقاضا و مسیرهای پرتردد افزایش چشمگیری دارد و در برخی موارد بیش از ده برابر می‌شود.

به گزارش جامجم، آزادسازی بلیت هواپیما به جای اینکه منجر به آسایش مردم شود باعث افزایش هزینه و دردسر آنها شده است؛ در زمانهایی که تقاضا برای یک مسیر زیاد است ایرلاین بر این اساس قیمت را تعیین میکند و در مواقع کمتقاضا قیمت را کاهش میدهد. تا صحبت از گرانی بلیت هواپیما به میان میآید برخی مسئولان دولتی سریع به بلیتهای 50هزار تومانی تهران ـ کیش اشاره دارند غافل از اینکه بلیت برگشت همان پرواز 50هزار تومانی 600 هزار تومان قیمت دارد. از سوی دیگر رعایت نکردن حقوق مسافر و نبود نظارت بر فعالیت ایرلاینها باعث شده تا مسافران بخش هوایی علاوه بر پرداخت هزینههای بالا از حقوق قانونی خود محروم بمانند. در ماههای گذشته بارها شاهد لغو پروازها از سوی ایرلاینهای مختلف بودیم، اما متاسفانه شرکتهای خدماتدهنده پروازی نه تنها جریمهای به مسافران پرداخت نکردند، بلکه مبالغ بلیت را سه روز بعد به حساب افراد عودت دادند. در منشور حقوق مسافران هوایی آمده که اگر ابطال پرواز از زمان خرید بلیت تا یک هفته قبل از انجام پرواز باشد، در این صورت شرکت حملکننده موظف به استرداد کامل وجه بلیت است. اگر ابطال پرواز از شش روز تا قبل از انجام پرواز باشد، در این صورت شرکت حملکننده موظف به استرداد کامل وجه بلیت و جبران خسارت به میزان مقرر خواهد بود. در مورد تاخیرهای پروازی هم که دیگر حرفی برای گفتن باقی نمیماند. اگر حتی یکبار مسافر بخش هوایی بوده باشید با تاخیرهای چندساعته و پاسخگو نبودن ایرلاینها حتماً برخورد کردید. جالب اینجاست که برخی مدیران شرکتهای بزرگ هواپیمایی در مورد تاخیرهای پروازی به تأخیر پرواز در کشورهای دیگر اشاره دارند، اما صحبت از حقوق مسافر که به میان میآید قوانین داخلی باید اجرا شود. البته رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری شرایط را بسیار مطلوب میداند و معتقد است نظارت کافی روی همه ایرلاینها انجام میشود. وی در گفتوگویی که با خبرنگار ما داشت تاکید کرد: مسافران بخش هوایی باید از سایتها و مراکز مجاز خرید کنند و لیست شرکتهای خدماتدهنده دارای مجوز در سایت سازمان هواپیمایی کشوری درج شده است. جعفرزاده گفت: برخی ایرلاینها از طریق واسطهها اقدام به فروش بلیت هواپیما میکنند که در زمان پرتقاضا باعث افزایش قیمت میشوند. در همین راستا سازمان هواپیمایی کشوری به ایرلاینهای خدماتدهنده تاکید کرده که قیمتهای خود را در سایت شرکت درج کنند و مسافران میتوانند قیمت درج شده و تهیه شده را تطبیق و گزارش آن را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه دهند. به گفته وی، سامانه حقوق مسافر در سایت سازمان هواپیمایی کشوری درج شده و هر ایرلاینی مخالف این قوانین عمل کند متخلف محسوب شده و برخورد خواهد شد.

چارترها باید حذف شوند

مشکل حمل و نقل هوایی آنقدر زیاد است که در این گزارش فضای پرداخت ندارد، به همین دلیل به مهمترین چالشها توجه شده است. پروازهای چارتری موضوع بسیار مهمی است که خیلی به آن توجه نمیشود. پروازهای چارتری اغلب از طریق سایتهای فاقد مجوز به فروش میرسد و قرار بود که مجلس به این موضوع ورود کند. کمال شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره پروازهای چارتری به جامجم گفت: پروازهای چارتری برای حقوق مسافر هیچ ارزشی قائل نمیشوند و مجلس به دنبال این است که پروازهای نوع چارتر را ممنوع اعلام کند.

محمدحسین علیاکبری

روزنامهنگار