مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3328997057244060591
لاریجانی در صحن علنی مجلس مطرح کرد

تخلف دولت در اجرای قانون اقتصاد مقاومتی

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلف دولت در اجرای قانون اقتصاد مقاومتی انتقاد کرد که چرا جلسات هماهنگی اقتصاد مقاومتی تاکنون با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس برگزار نشده است. به گزارش فارس، علی لاریجانی این مطلب را پس از قرائت گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی درخصوص نحوه اجرای قانون اقتصاد مقاومتی مطرح کرد.

در جلسه دیروز نماینده دولت، گزارش آماری از افزایش تولید در بخشهای مختلف ارائه کرد و در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس خطاب به نماینده دولت عنوان کرد که قرار بود جلسات هماهنگی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رئیسجمهور، معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس برگزار شود.

وی همچنین انتقاد کرد که چرا جلسات هماهنگی اقتصاد مقاومتی تاکنون با حضور معاون اول رئیسجمهور، معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس برگزار نشده است.

نماینده دولت در پاسخ به لاریجانی گفت: این قانون در عمل اجرا شده است اما دارای ابهاماتی بود که مشخص نبود چه کسی مسئول این کار است و دبیرخانه باید در کجا تشکیل شود. لاریجانی در پاسخ گفت: قانون ابهام نداشته واعلام شده است که ستادی با حضور معاون اول دو قوه و نایب رئیس مجلس تشکیل شودو اگر ابهام داشت در دو سه سال گذشته از ما سؤال میکردید. نماینده دولت پاسخ داد: تلقی دولت این بود که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نهادسازی خوبی است که میتواند اهداف ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی را محقق کند. ما عملاً قانون را در این چارچوب با دعوت از نایب رئیس مجلس و معاون اول قوه قضاییه اجرا کردیم و دولت اقداماتش را انجام داد. لاریجانی گفت: در این رابطه تخلف صورت گرفته، توضیحات شما اشکال عدم اجرای قانون را رفع نکرده است. در سطح قوه مجریه جلساتی برقرار شده، اما قرار بود جلساتی برای هماهنگی قوا تشکیل شود؛ قانون به دولت ابلاغ شده بود و باید اجرا میشد.