مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3328975607165820810
گفت‌وگو با علیرضا فغانی داور ایرانی حاضر در جام‌جهانی

سوت زدن در فینال؟! رویای خوبی است

این یک افتخار برای داوری ایران در جهان است که علیرضا فغانی و تیمش در جام جهانی حضور دارند، آن هم نه به‌عنوان داوران ذخیره، بلکه در کوبل اصلی. و این یعنی به احتمال زیاد به تیم داوری ایران قضاوت یکی از بازی‌ها می‌رسد.

هنوز این بازی مشخص نیست اما هر مسابقهای که باشد افتخار آن برای ایران است. با علیرضا فغانی همکلام شدیم تا خودش از هرآنچه که در این راه برای شان اتفاق میافتد حرف بزند. فغانی و تیمش البته یک آرزو هم دارند، اینکه بتوانند فینال جام جهانی را سوت بزنند، اتفاقی که سخت اما شدنی است. خودش میگوید: «در جام جهانی قبل در هفت بازی داور چهارم بودم. حالا هم هر چه فیفا تکلیف کند همان میشود. اما مطمئن هستم که تیم داوری ما تیم شایستهای است که توانایی قضاوتهای مهم و حساس را دارد. ببینید رویا خوب است و من خودم هم دوست دارم رویاپردازی کنم. اما یک سری چیزها پلهای است. مرحله به مرحله باید پیش رفت. از نظر شرایط که خب من و تیمم واقعا آمادگی این را داریم که حتی فینال جام جهانی را سوت بزنیم اما یکسری شرایط و ضوابط وجود دارد که همه میدانند. ما برای هر مسابقهای آماده هستیم.»

از او درباره نحوه انتخاب داوران برای بازیها سوال کردیم که فغانی این واکنش را نشان داد: «در هر صورت کمیتهای وجود دارد که با توجه به سوابق، قضاوتهای قبلی و یک سری آیتمهای دیگر تصمیم میگیرند که کدام داور چه مسابقهای را سوت بزند. یک سری عناصر کلیدی هست که روی تصمیمات تاثیر دارد. مثل تمام مسائل دیگر اینجا هم فاکتورها، متر و معیارها و... تعیینکننده هستند. ما عملکرد خوبی داشتهایم و برای این جامجهانی به عنوان یک تیم کامل راهی شدهایم. یعنی مثل جام جهانی قبل داوران ذخیره نخواهیم بود. باز هم هر اتفاقی ممکن است بیفتد اما تفاوت امسال با چهار سال قبل این است که امسال با عنوان داور اصلی راهی جام جهانی شدهایم.»

خود فغانی دوست دارد کدام بازی را قضاوت کند؟او پاسخ میدهد: «چیزی واقعا مشخص نیست. اما احتمالا در روزهای آینده مشخص میشود که کدام داوران کدام بازیها را قضاوت خواهند کرد. و این پیش خودم محفوظ است که کدام بازی را دوست دارم قضاوت کنم. ضمن اینکه ما داور هستیم و وظیفه داریم هر مسابقهای را که به ما میگویند قضاوت کنیم.»

داور ارزنده کشورمان البته از رویای خودش و همکارانش میگوید و ادامه میدهد: «سوت زدن در فینال جام جهانی. البته این رویای من را خیلی از داوران دارند. حتی در سطح آسیا. به یاد نمیآورم که داوری از آسیا فینال جام جهانی را سوت زده باشد. در هر صورت امیدوارم برای تیمهای داوری قاره آسیا اتفاقهای خوبی بیفتد. ما از نزدیک شاهد هستیم که همه چه زحماتی میکشند و حق داوران آسیایی بیشتر از اینهاست.»

قرار است در این جام جهانی از سیستم ویدئو چک استفاده شود. این اتفاق از نظر فغانی خوب و ویژه است: «من قبلا هم دراین باره حرف زده ام. در هر صورت انسان اشتباه میکند. به نظرم استفاده از ویدئو چک این اشتباهات را به حداقل میرساند. این تصمیمی است که گرفته شده و فکر میکنم همه با آن کنار آمدهاند.»

اما حرفهای پایانی یکی از بهترین داوران حاضر در جام جهانی. آنجا که از او درباره بازی ایران و مراکش سوال کردیم. فغانی گفت:«شخصا که دوست دارم تیم ملی در سه بازی خود برنده باشد و به مرحله بعد صعود کند. بدون شک صعود به مرحله بعد میتواند اتفاقهای زیادی را برای فوتبال ما رقم بزند. برای من خوب است، برای فوتبال خوب است و برای شما خبرنگاران هم خوب است.»

مرتضی رضایی
روزنامهنگار