مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3327898008023204439
خبرچین

با لب خندان دولت سلفی بگیرید!

دیروز آقای نوبخت سخنگوی محترم دولت فرمودند که قرار است حقوق کارمندان، بازنشستگان و نیز یارانه‌ها قبل از عید فطر پرداخت شود و دولت با «لب خندان» این حق و حقوق ملت را به حساب‌شان واریز می‌کند. البته مردم در روزهای اخیر هر وقت که سر و گوشی در خبرها آب دادند، با لب خندان دولت مواجه شده‌اند. بخصوص وقتی که خواندند در یک‌سال اخیر هر مترمربع خانه در تهران یک و نیم میلیون تومان ناقابل گران شده یا وقتی فهمیدند در یک روز، خودروهای مونتاژی داخل تا سقف 30میلیون تومان گران شدند یا دیروز که مردم دیدند سکه از مرز 2/5میلیون تومان عبور کرد و دلار هم همچنان شانه به شانه 7هزار تومان ایستاده است.

از این لبخندها در عالم سیاست البته کم نداریم. یک نمونهاش همین لبخندهایی که جناب اون و ترامپ معلومالحال به یکدیگر تحویل دادند. بعد از کلی جلسه، یکی قرار شد موشکهایش را نابود کند و دیگری مانورهایش را تعطیل کند. تحریمها البته سرجایش ماند تا کرهایها هرچه جمع کرده بودند در این همه سال را دودستی تقدیم کنند. شاید اگر رهبر کره شمالی کمی به سوابق برجامی رئیسجمهور آمریکا توجه میکرد، در امتیاز دادن به واشنگتن احتیاط بیشتری در پیش میگرفت.

این فقط دولتها و سیاستمدارها نیستند که لبخند میزنند. گاهی طبیعت هم به مردم لبخند میزند، ولی ما قدر نمیدانیم. نمونهاش همین توفان دوشنبهشب. باران و باد در آستانه فصل تابستان انصافا لبخند طبیعت نیست؟ اما همین لبخند به لطف آماده نبودن مدیریت شهری بخصوص در پایتخت، تبدیل شد به کلی شاخه شکسته و حادثه بزرگ و کوچک. قبلا فقط باید از زلزله و سیل میترسیدیم، حالا باد و باران هم به فهرست ترسهایمان اضافه شده است!