مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3327867868322144499

ادعای عجیب یک زن

زن جوان که مدعی بود در دام شیطانی دوستش و همسر وی گرفتار شده است از ترس آبرویش اعلام گذشت کرد.وی گفت بعد از این ماجرا همسرش او را طلاق داده و حالا نمی‌تواند در چشمان دو دختر نوجوانش نگاه کند.

به گزارش جامجم، مدتی پیش زن 43سالهای به نام فائقه به کلانتری در غرب تهران رفت و از یک زوج جوان شکایت کرد. وی گفت:مدتی پیش با زنی به نام آناهیتا در پاساژ بوستان پونک آشنا شدم .رفت و آمدهای ما با هم ادامه داشت تا اینکه او چند بار مرا به خانهاش دعوت کرد. آخرین بار وقتی به خانه او رفته بودم شربت مسمومی به من خوراند که بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم متوجه شدم همسر آناهیتا به نام فرهاد مرا آزار داده است .

بهدنبال این شکایت آناهیتا و همسرش بازداشت شدند .

دیروز قرار بود متهمان در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شوند اما یک روز قبل از محاکمه فائقه بار دیگر به دادگاه آمد و اعلام گذشت کرد. وی گفت: وقتی شوهرم به این ماجرا پی برد مرا طلاق داد. حالا همراه دو دخترم زندگی میکنم و بابت حرفهایی که پشتسرم مطرح شده است از دخترانم خجالت زده هستم. با اعلام رضایت این زن آناهیتا و شوهرش پشت درهای بسته محاکمه شدند و در پایان جلسه چون مدرکی علیه آنها ارائه نشد هر دو از اتهام آزار تبرئه شدند.