مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3327867628298134132

دیوانگی برای بازنشستگی

مرد میانسال که برای بازنشستگی پیش از موعد، خودش را به دیوانگی زده و دو نفر از بچه‌های همسایه را دزدیده بود با حکم قضایی به پنج سال زندان محکوم شد.

به گزارش جامجم، رسیدگی به این پرونده بهدنبال شکایت یک مرد جوان آغاز شد. وی گفت مرد میانسالی که نظامی است در همسایگی ما زندگی میکند. او رفتارهای عجیبی دارد و گاهی اوقات در پلهها داد و فریاد راه میاندازد. دیروز پسر هفت سالهام در حالی که گریه میکرد به خانهمان آمد و گفت مرد همسایه وی را به زور به خانهاش برده و او را آزار داده است .

بهدنبال شکایت این مرد، پسر خرد سال به پزشکی قانونی معرفی شد اما آثاری از آزار و اذیت گزارش نشد. مرد میانسال بازداشت شد و آزار پسر خردسال را انکار کرد. وی دیروز در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و گفت: نظامی هستم و از شغلم خسته شده بودم به همین خاطر چندبار درخواست بازنشستگی پیش از موعد دادم. اما قبول نکردند. تصمیم گرفتم خودم را به دیوانگی بزنم. پس از آن، دو نفر از بچههای همسایهمان را دزدیدم و به خانه آوردم اما هیچیک از آنها را آزار ندادم. میخواستم کاری کنم تا همسایهها شهادت دهند من دیوانه هستم و بتوانم از کار کردن خلاص شوم.

در پایان جلسه هیات قضایی وی را به اتهام آدمربایی به پنج سال زندان محکوم کرد.