مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3327855996712290391

نیازمند تیم قوی‌تری درمذاکرات FATF هستیم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: نیازمند یک تیم مذاکره‌کننده در FATF با حضور حقوقدانان کارآمد و خبره و توانمندی بالاتری هستیم چراکه کشورهای مقابل با نیروهای کارآزموده در نشست‌های ارزیابی حضور پیدا می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، کاظم جلالی ادامه داد: متاسفانه در این خصوص باید اذعان کنم که تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران صرفا متشکل از دو جوان شایسته و کارآمد است و این به هیچوجه کافی نبوده و برای مذاکراتی با این اهمیت تیم قویتری لازم است. جلالی تاکید کرد: ما نیازمند یک تیم مذاکرهکننده با حضور حقوقدانان کارآمد و خبره و با توانمندی بالاتری هستیم چراکه در طرف مقابل کشورهای مختلف با نیروهای کارآزمودهتر در نشستهای ارزیابی حضور پیدا میکنند تا جایی که فقط آمریکا با 9 نفر و به صورت حرفهای در این نشستها حضور پیدا کرده و برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد مشکل میکند.