مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3327851268374678834

موافقت «الفتح و القانون» با نخست وزیری حیدرالعبادی

یکی از سران فهرست انتخاباتی الفتح به رهبری هادی العامری از وجود توافقات اولیه با فهرست دولت قانون به رهبری نوری‌المالکی برای حمایت از نخست وزیری مجدد حیدر العبادی خبر داد.

حنین القدو دیروز در گفتوگو با خبرگزاری المعلومه عراق گفت: توافقات اولیهای میان فهرست الفتح و دولت قانون برای رسیدن حیدر العبادی به دور دوم نخست وزیری انجام شده است. وی با اشاره به وجود اختلافهایی میان فهرستهای النصر به ریاست حیدر العبادی و السائرون به رهبری مقتدا صدر گفت: براساس اطلاعات موجود تا این لحظه، به دلیل پیششرطهای فهرست السائرون برای العبادی جهت کسب مقام نخست وزیری و رد آن از سوی العبادی، این دو ائتلاف از یکدیگر دور شدهاند. وی افزود: انتظار برای مشخص شدن نتیجه بازشماری دستی آرا و تغییرات احتمالی در تعداد کرسیهای پارلمانی احزاب و همچنین تایید صحت انتخابات از سوی دادگاه فدرال، در حال حاضر مهمترین موانع برای تشکیل ائتلافهای سیاسی جدید و دولت تازه این کشور است.

در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق فهرستهای انتخاباتی السائرون (مقتدا صدر) با 54 کرسی، الفتح (هادی العامری) با 47 کرسی، النصر (حیدر العبادی) با 42 کرسی در رتبه اول تا سوم قرار گرفتهاند. دولت قانون (نوریالمالکی) با 26 کرسی، دموکرات (مسعود بارزانی) با 24 کرسی، الوطنیه (ایاد علاوی) با 20 کرسی، جریان حکمت (سیدعمار حکیم) با 19 کرسی و اتحادیه میهنی (کوسرت رسول جانشین جلال طالبانی) با 18 کرسی در ردههای بعدی قرار گرفتهاند. / ایرنا