مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3327808244866394515

تفحص از مسکن مهر به صحن علنی ارجاع شد

رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارجاع تحقیق و تفحص از مسکن مهر به هیات رئیسه مجلس خبر داد و گفت: این گزارش بزودی در نوبت رسیدگی در صحن قرار می‌گیرد.

محمدرضا رضایی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: حدود 400 هزار واحد مسکن مهر اکنون ساخته شده اما به علت آماده نبودن زیرساختها امکان بهرهبرداری از آنها وجود ندارد.