مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3327800708827838661

حق با شماست

محمدی از قم: چرا با وجود هزینه‌های بسیار برای ساخت مونوریل در قم، این طرح نیمه کاره باقی ماند؟

یک شهروند: چرا تامیناجتماعی در پرداخت سهم خود نسبت به پوشش هزینه ویزیت پزشکان مخصوصا متخصصان کوتاهی میکند و تمام هزینه ویزیت را بیماران باید پرداخت کنند؟

شعبانی از تهران: عرضه قلیان در رستوران و سفرهخانهها بسیار شده است و متاسفانه این اصناف بدون مجوز اقدام به عرضه قلیان میکنند.