مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3327775595601654824
باز هم از ترانسفر خبری نیست

جام‌جهانی بدون معجزه

جام‌جهانی 2018 روسیه هم مانند جام‌جهانی قبلی، هیچ هدیه‌ای برای ما ندارد. این اولین و قوی‌ترین فرضیه موجود این روزهاست. جام‌جهانی 2014 برزیل که تمام شد، هیچ اتفاقی نیفتاد. همه منتظر بودند تا ماجرای جام‌جهانی 1998 تکرار شود؛ اما هیچ اتفاقی نیفتاد. هیچ باشگاهی به جذب بازیکنان ما تمایل نشان نداد و این دلیلی غیر از ورزش داشت. باشگاه‌های بزرگ ترجیح دادند از بازیکنان غیر‌ایرانی استفاده کنند و بازیکنان ما هم راهی نداشتند جز این‌که به تیم‌های درجه دو و سه اروپایی بروند.

ستار همدانی معتقد است این تنها راهی بود که پیش پای بازیکنان ما قرار گرفت: «جامجهانی برزیل که تمام شد، بازیکنان ما متوجه شدند برای دعوت به تیم ملی باید از لیگ برتر ایران فاصله بگیرند؛ اما به چه تیمهایی باید میرفتند. پیشنهادهای روی میز برای بازیکنان ما چیزی در حد صفر بود و به همین دلیل مجبور شدند برای آنکه نام لژیونر بگیرند، به تیمهای درجه دو و سه اروپا فکر کنند. تیمهایی که نامشان را هم نشنیده بودیم ولی آنها فکر میکردند باید به اروپا بروند تا به تیم ملی برسند و رفتند».

اما این رویه تا چه اندازه به سود فوتبال ایران بود؟ آیا این تفکر که «فوتبال اروپا مهم است و درجهبندی تیمهای آن مهم نیست»، در درازمدت به فوتبال ما آسیب نمیرساند؟

نگاه به سطح یک اروپا

کارشناسان فوتبال ایران معتقدند این نگاه، آفت سالهای اخیر فوتبال ما بود. حسن روشن یکی از منتقدان این نگرش است: «اینکه بازیکنان سطح توقع و لیاقت خود را در تیمهای درجه دو و سه ببینند، خوب نیست. ما بازیکنان با کیفیتی داریم که در چند سال اخیر قربانی این نوع نگاه شدند. بازیکنان اگر خود را تا این حد پایین بیاورند نمیتوانند اعتماد به نفس بالایی داشته باشند و در بازیهای بزرگ به داد تیم ملی برسند. ضمن آنکه این تفکر موجب میشود بازیکنان فوتبال ایران در بازار فوتبال دنیا در میان بازیکنان ارزان و در دسترس قرار بگیرند. این وضعیت موجب میشود تیمهای بزرگ دیگر رغبتی برای جذب بازیکنان ایرانی نشان ندهند».

بعد از جامجهانی 2014 هیچ اتفاق عجیبی در فوتبال ایران رخ نداد و حالا این فرضیه قوت گرفته که بعد از جامجهانی 2018 هم نباید منتظر معجزهای بزرگ باشیم. البته یک اتفاق میتواند این فرضیه را به طور کل باطل کند: «درخشش بازیکنان تیم ملی ایران». امیر حاجرضایی در این باره میگوید: «علیرضا جهانبخش در لیگ هلند آنقدر خوب بود که همه میگویند او در آلکمار نمیماند؛ اما اینکه مقصد بعدی او کجا باشد، مهم است. اگر او به لیگی معتبر برود اتفاق خوب فوتبال ما شکل گرفته و باید به دنبال این باشیم. بازیکنان ما باید در جامجهانی بدرخشند و تلاش کنند به تیمهای بزرگ و لیگهای معتبر برسند. لیاقت فوتبال و بازیکنان ما به مراتب بیشتر از بازی در تیمهای درجه دو و سه اروپاست».

جامجهانی فردا آغاز میشود و تیم ملی در دومین روز از جامجهانی به میدان میرود. همه باید امیدوار باشیم بازیکنان ما در این تورنمنت عظیم بدرخشند و امیدوارتر بمانیم که بعد از جامجهانی آنها را در لیگها و تیمهای معتبر ببینیم.

رضا پورعالی
روزنامهنگار