مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3326271289793846359
فوق العاده

خون و آتش در ارتفاعات هشت کوه

بامداد دیروز دادشاه معروف به لوچ به وسیله دستجات ژاندارم به قتل رسید.

دیروز خبرنگار ما از زاهدان چنین اطلاع داد: در نبردی که بامداد بین دسته ژاندارم مامور تعقیب دادشاه در هشت کوه با دادشاه و یارانش روی داد، دادشاه به قتل رسید و جسد وی به طرف ایرانشهر حمل شد.

فرمانده ژاندارمری در این باره اظهار کرد: در این خصوص گزارشی از یک واحد ژاندارمری به من رسیده که دادشاه و برادرش و دو نفر از دستیارانش در نبردی که بین آنان و دستجات ژاندارم مامور تعقیب وی روی داده به قتل رسیده است. ولی چون مامورین فعلا در بیابان هستند، اخذ تماس با آنان، ممکن نیست.

در تکمیل این گزارش آمده است، در نتیجه چند ساعت زدوخورد، دادشاه و برادرش محمد مقتول و اجساد و اسلحه آنها به دست مامورین افتاد.

در این زد و خورد، چند نفر از مامورین ژاندارم شربت شهادت نوشیدند.

سوابق

به طوری که خوانندگان محترم اطلاع دارند، روز چهارم فروردینماه گذشته کارول 37 ساله رئیس وقت اصل چهار کرمان، ویلسن 35 ساله کارمند بنگاه عمران و مترجم و راننده جیپ هنگام بازگشت از ایرانشهر به چابهار در تنگه سرخه که منطقه صعبالعبوری است به وسیله شلیک گلوله اشراری که در راس آنان دادشاه معروف به لوچ قرار داشت کشته شدند و آنیتا کارول همسر 35 ساله کارول مفقود شد و پس از 170 ساعت جنازه وی در ده کیلومتری محل حادثه پیدا شد و کسی از چگونگی قتل دلخراش وی اطلاعی حاصل نکرد. جنازه مقتولین پس از کشف به تهران حمل شد و جنازه مقتولین آمریکایی بعد از مومیایی به زادگاهشان حمل گردید.

روزنامه اطلاعات

22 دی ماه 1336