مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3326267183558982945
هشدار

مشارکت صنوف در پیشگیری وضعی از وقوع سرقت

یکی از موارد حائز اهمیتی که می‌تواند پلیس را در پیشگیری از وقوع سرقت یاری کند، اعمال پیشگیری وضعی از سوی افراد و نهادها در جامعه می‌باشد.

پیشگیری وضعی به مجموعه تدابیری اطلاق میشود که بر کاهش و حذف موقعیتها و فرصتهای ارتکاب جرم تمرکز دارد.

متداولترین نمونههای این نوع پیشگیری که در پیشگیری از سرقت مغازهها کاربرد اثرگذار دارد و متصدیان واحدهای صنفی میبایست به آن توجه کنند اجرای تمهیدات حفاظتی است. تجهیز محلهای کسب به دوربینهای مداربسته و سیستم آلارم، استفاده از نگهبانان مورد تأئید برای مراکز تجاری، توجه به نگهداری اموال در مکانی مطمئن در واحد صنفی به هنگام تعطیلی، از مصادیق آن میباشد.

با بررسی جرمشناسانه پروندههای مطرحشده سرقت، این موضوع مشخص میگردد اگر بزهدیدگان توجهی به رعایت نکات پیشگیرانه میداشتند احتمال بزهدیدگی آنان کاهش مییافت چرا که بزهکار در ارتکاب جرم محاسبهگر است و قبل از اقدام تمامی خطرها را میسنجد و سپس اقدام مجرمانه خود را عملی میکند.

در پلیس پیشگیری که گشتهای کلانتری با محوریت پیشگیری انتظامی از وقوع جرائم در محلات به صورت مشهود در طول شبانه روز فعالیت مینمایند، مشارکت شهروندان در یاری رساندن به پلیس جهت برقراری امنیت نقش مهمی را ایفا میکند. متصدیان و کسبه به عنوان اقشار تأثیرگذار در محلات لازم است با اجرای تمهیدات حفاظتی، آماجهای جرم (محل کسب خود) را در برابر سرقت محافظت و فرصت ارتکاب را از سارق سلب کنند.

سرهنگ کیوان ظهیری

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ