مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3294591231724995622

توله‌سگی که خرس شد

دو سال پیش، زمانی که یک خانواده چینی یک توله‌سگ خانگی خریدند، هرگز تصور نمی‌کردند حیوان خانگی‌شان یک خرس سیاه باشد.

به گزارش ایسنا، گرچه این خانواده از ابتدا از میزان اشتها و غذایی که این حیوان میخورد، شگفتزده بودند اما زمانی که رشد آن متوقف نشد و تا 114 کیلوگرم وزن پیدا کرد و توانایی راه رفتن روی دو پا را از خود نشان داد، آنها متوجه اشتباه خود شدند.

این خانواده که در روستایی در نزدیکی شهر کنمینگ، استان یوننان زندگی میکنند پس از اینکه متوجه شدند حیوان خانگیشان یک سگ نیست با مرکز نجات حیاتوحش تماس گرفتند. کارکنان این مرکز که بشدت از اینکه یک توله خرس به مدت دو سال در خانه این خانواده زندگی کرده وحشتزده شده بودند پس از آرام کردن این توله خرس یک متری آن را منتقل کردند.

بررسیها نشان داد این حیوان که سال 2016 به عنوان یک سگ نژاد ماستیف تبتی به این خانواده فروخته شده از نژاد خرس سیاه آسیایی در معرض خطر است که در صورت فروش در بازار سیاه میتواند تا هزاران پوند به فروش برسد.