مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3294590169186371047

مقابله هندی‌ها با تقلب

مقامات هند اعلام کردند یک کالج هندی پس از این‌که به منظور جلوگیری از تقلب اقدام به بریدن آستین لباس دختران شرکت‌کننده در آزمون پرستاری کرد از برگزاری آزمون‌ها محروم شد. به گزارش ایسنا، یک ویدئو که در تلویزیون هند پخش شده نشان می‌دهد کارکنان این کالج پیش از فرستادن داوطلبان به محل برگزاری امتحان، آستین‌های آنها را با قیچی و تیغ بریده‌اند. این ویدئو که نشان می‌دهد زنان و دختران شرکت‌کننده بسیاری با آستین‌های بریده در برابر دیدگان ده‌ها تن پلیس امنیتی در ایالت بیهار به سمت محل برگزاری امتحان می‌روند، منجر به اعتراضات بسیاری در محل‌های برگزاری امتحانات و شکایات بسیار در رسانه‌های اجتماعی شده است.

مامور آموزش منطقهای با بیان اینکه این کالج از برگزاری امتحانات محروم شده است گفت: اگرچه بریدن آستینهای متقاضیان برای محافظت از خودشان صورت گرفته اما تحقیقات برای شناسایی فرد مسئول این عمل در حال انجام است.

گزارشهای تقلب در مدارس، کالجها و دانشکدههای این ایالت شرقی هند به طور مکرر دریافت میشود. به طوری که در ماه فوریه نزدیک به 1000دانشجو به دلیل تقلب در آزمونهای کالج در ایالت بیهار توسط دولت این ایالت از دانشگاهها اخراج شدند. همچنین در فوریه سال 2016، دانشجوهای نظامی منطقه مظفرپور برای آزمون کتبی استخدامی مجبور شدند تنها با لباس زیر در آزمون حضور یابند تا از تقلب آنها جلوگیری شود. در حال حاضر مقامات پوشیدن کفش در آزمونها را برای جلوگیری از بردن تقلب به جلسه امتحان ممنوع کردهاند.