مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3294583650561093015

نوبت چند ماهه در بیمارستان توانبخشی کشور

محمد کمالی، رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: تنها بیمارستان توانبخشی کشور یعنی بیمارستان رفیده، بیمار پشت نوبتی دارد و این نوبت‌ها، چند ماه طول می‌کشد. وی با اشاره به این که این بیمارستان یکصد تخت دارد، افزود: برای گسترش ارائه خدمات توانبخشی در حال اجرایی کردن دو طرح هستیم. نخست آن که برای سایر دانشگاه ها، الگوسازی کنیم تا مانند بیمارستان رفیده، یک بیمارستان توانبخشی برای جمعیت‌های تحت پوشش خود ایجاد کنند و دومین کارمان، کمک به توسعه خدمات توانبخشی در بخش خیریه و غیردولتی است./ ایرنا