مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3294582731416162900

سرانه فضای ورزشی دانشگاه‌ها 2 متر است

مجتبی صدیقی، رئیس سازمان دانشجویی کشور گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی مدیریت کل تربیت بدنی وزارت علوم، سرانه فضای ورزشی برای هر دانشجو به 2 متر مربع رسیده است که البته این فضا در برخی دانشگاه‌ها نیم متر و در برخی دانشگاه‌ها بیش از این مقدار است./ ایرنا